Vores socialrådgivere hjælper jer og jeres medarbejdere

Mange mennesker, der rammes af sygdom, kommer for første gang i kontakt med det offentlige system. Det kan være både fremmedgørende og forvirrende i en tid, hvor overskuddet og kræfterne er under pres. Vores socialrådgivere hjælper med alt fra regler til samtaler med dine medarbejdere, men også koordinerende indsatser mellem medarbejder, virksomhed og kommuner, men henblik på at hjælpe medarbejderen videre. Din socialrådgivning har de sidste 5 år rådgivet mere end 2.500 virksomheder og ca. 9.000 medarbejdere. Det er et frit tilbud til alle, der har pensionsordning hos os. Det gælder både jer som ledelse og jeres medarbejdere.

Hvad gør du, når en medarbejder bliver syg?

Kender du til reglerne for at søge sygedagpengerefussion, og ved du, hvad du har af muligheder for at fastholde en medarbejder, som er i risiko for længerevarende sygefravær? Her finder du vigtig information og gode råd i forbindelse med en medarbejders sygdom, og til dig som er selvstændig.

Hurtig hjælp betaler sig

Hvis en medarbejder bliver syg, kommer til skade og har problemer med at passe sit arbejde, vil der ofte opstå nogle praktiske spørgsmål, som i situationen kan være svære at overskue og få taget hånd om.

Vores socialrådgivere kan hjælpe jer med spørgsmål om forsikring, sundhed og sociale forhold.

Vi følger jer fra start til slut, og giver både jer og jeres medarbejder den nødvendige støtte og rådgivning.

Du kan ringe til Din socialrådgivning mandag til fredag i tidsrummet 8.30 til 16.30.

Vi sidder klar på telefon 70 33 37 03

Vi kan bla. rådgive om:

 • Regler for fx sygedagpenge, jobafklaring og flexjob.
 • Samspil mellem forsikringsydelser og sociale ydelser.
 • Samarbejde med jobcentret og virksomheden.
 • Helbredsproblemer, som påvirker arbejdsindsatsen.
 • Sygefravær og sygefraværssamtaler.
 • Fratrædelse pga. sygdom eller pensionering.
 • Fastholdelsesplan.

Vi har naturligvis tavshedspligt overfor dig som arbejdsgiver, jeres medarbejdere og andre eksterne partnere.

Hvad får jeres medarbejdere ud af socialrådgivningen?

 • Fortrolig og neutral sparring med en kompetent, erfaren socialrådgiver.
 • Tryghed i, at der sker det rigtige.
 • Hjælp til at overskue regler, love mv.

Hvad vil jeres medarbejdere opleve?

 • En socialrådgiver, der har tid og ro til at fungere som sparingspartner på medarbejdernes præmisser og vilkår.
 • En omsorgsfuld rådgiver, der kerer sig, guider og følger op - over flere samtaler.
 • En rådgiver, der støtter i mødet med kommunen, i virksomheden eller hvor medarbejderen har brug for det.

Hvad får I som virksomhed ud af socialrådgivningen?

 • Fortrolig sparring med en kompetent, erfaren socialrådgiver, der kender arbejdsgiverens forpligtelser.
 • Vished om, at jeres medarbejdere får den bedst mulige hjælp, og at regler og lovgivning overholdes.
 • Sparring om helbredsvinkler samt sygefravær på virksomheden.

Hvad vil I som virksomhed opleve?

 • En socialrådgiver, der kan fungere som sparringspartner, når I ønsker det.
 • En holistisk rådgivning, der inddrager både regler og love samt præcedens i det offentlige.