Velvej_fallback_file

Med penge følger ansvar

Som pensionsselskab tager vi et socialt og samfundsmæssigt ansvar. Vi ved, at vores investeringer har betydning for den verden, vi lever i.

Principper for ansvarlige investeringer

For at understrege, at vi tager ansvar og har særlig fokus på ESG i Velliv, har vi også valgt at tilslutte os det FN-støttede PRI. Derved forpligter vi os til at integrere disse 6 principper i vores investeringsproces:

 1. Integrere ESG-forhold i investeringsanalyser og beslutningstagningsprocesser
 2. Udøve aktivt ejerskab og integrere ESG-forhold i ejerskabspolitikker og i operationel håndtering af investeringer
 3. Søge relevant informationsniveau om ESG-forhold hos de enheder, vi investerer i
 4. Fremme accept og implementering af principperne i investeringsbranchen
 5. Samarbejde om at øge vores effektivitet i implementeringen af principperne
 6. Rapportere om vores aktiviteter og fremdrift i forhold til at implementere principperne

Få mere information om principperne på unpri.org

Implementering af principperne

Vi arbejder aktivt med ansvarlige investeringer. Dialog og samarbejde med de virksomheder, vi investerer i, er den bedste måde at påvirke og ændre virksomhedernes adfærd på. Fjerner vi dem fra vores portefølje, er vi helt afskåret fra indflydelse – og andre investorer med en anden etiske standard vil stå bag selskaberne.

For at sikre en struktureret analyseproces og det bedst mulige beslutningsgrundlag for investering og eventuel eksklusion har vi indgået aftale med ISS-Ethix, som er en international anerkendt leverandør af ydelser inden for ansvarlig investering.

Eksklusion

Vi ønsker ikke at investere i følgende:

 • Producenter af biologiske våben
 • Kemiske våbenproducenter
 • Selskaber, der producerer landminer, klyngebomber og atombomber
 • Selskaber, hvis primære aktiviteter (over 75% af omsætningen) består at kulminedrift
 • Statsobligationer udstedt af regeringer, som generelt er udsat for brede sanktioner

Vi har gennem tiden ekskluderet en lang række andre selskaber, som ikke har efterlevet vores standarder for ansvarlig virksomhedsførelse.

Åbenhed

Vores porteføljer er åbne. Vi oplyser, hvilke selskaber vi har været i dialog med, hvor mange afstemninger vi deltager i, samt - naturligvis - de selskaber vi investerer i.

Se den samlede liste her: Aktielisten