Velvej_fallback_file

Godt overblik og aktuelle nyheder

Man behøver ikke vide alt om pension for at optimere sin pensionsordning. Men man får meget mere ud af både pension og forsikring, når man kender sine muligheder.

Få nyt fra Velliv

Otte gange om året sender vi vores nyhedsbrev på e-mail til medarbejdere i pensionsordningen. Vi udvælger relevante nyheder om fx nye muligheder og lovgivning. Emnerne bliver formidlet på en enkel og overskuelig måde, så I ikke skal pløje jer igennem lange, irrelevante artikler.

e-Boks

Vi lægger stadigt flere breve og dokumenter i e-Boks til den enkelte medarbejder. Så er informationer om pension og forsikringer samlet dér.