Biden som ny præsident og nyt om covid-19 vaccine giver kursfest

10-11-2020

Biden som ny præsident og nyt om covid-19 vaccine giver kursfest

Aktiemarkederne har i de seneste måneder været i lidt af et limbo som følge af den igangværende opblussen af covid-19 verden over og en usikkerhed om den fremtidige politisk retning i USA.

Meget er imidlertid ved at falde på plads, og det har i de seneste dage ført til en regulær kursfest på verdensbørsen, og jeg tror, at der er god mulighed for, at de gode takter kan fortsætte i en tid endnu.

Gode nyheder om covid-19 vaccine

Mandag tog aktier verden over – lige på nær af i Danmark – et stort spring frem i forlængelse af, at medicinalfirmaet Pfizer offentliggjorde positive data vedrørende selskabets covid-19 vaccine, der umiddelbart leverer langt bedre resultater, end man kunne have håbet på. Herunder er der på nuværende tidspunkt ikke meldinger om, at vaccinen viser tegn på svære bivirkninger.

Nyheden var ren oktan til aktiemarkederne, og der er nu en reel forventning om, at man i løbet af 2021 vil være i stand til at udrulle et egentligt vaccineprogram verden over. Dermed er der også en forventning om, at den finansielle aktivitet verden over igen vil stige mod det niveau, vi kendte før covid-19.

Opturen startede allerede onsdag i sidste uge

Siden onsdag i sidste uge har aktiemarkederne været på vej op. Det sker som følge af udfaldet af det amerikanske valg, der endte med Joe Biden som den kommende præsident. Samtidig er der usikkerhed om senatet, der først bliver afgjort i januar efter et omvalg i Georgia. Dermed bliver der ikke tale om den stærke blå bølge, som kunne have svækket aktiemarkederne.

Når usikkerhed om senatet er godt nyt for aktiemarkederne, skyldes det, at det bliver svært for Biden at hæve selskabsskatterne. Det er alt andet lige godt nyt for amerikanske aktier på tværs af sektorer. For det andet repræsenterer valget ikke det systemskifte, som pharma- og tech-aktierne frygtede. Medicinalproducenterne er meget afhængige af den politiske regulering og trives bedst med status quo. Det samme gælder FANMAG* mastodonterne, fordi det vil gøre det vanskeligere at øge reguleringen af dem og deres forretningsområder.

Aktier og valutaer på emerging markedet glæder sig sammen med demokraterne over præsidentskiftet, og på årsbasis er emerging markedet aktierne nu foran aktierne på de modne markeder. Endelig har der på tværs af tidligere amerikanske præsidentvalg været en tendens til, at der er uro og usikkerhed på aktiemarkederne op til valget, og når stemmerne er optalt, falder usikkerheden – og aktiekurserne stiger. Netop op til dette valg har usikkerheden været større end normalt, og det er i min optik den vigtigste forklaring på de kraftige kursstigninger efter valget.

Aktierne sigter mod nye toppe

Alt er ikke kun godt, og der er stadig risici som kan tippe udviklingen i negativ retning: 10 mio. amerikanere har fortsat mistet deres job til covid-19. Amerikanske aktier – og navnlig tech-aktierne – er højt prissat. Gældsbyrden er den største i nyere tid. Magtkampen mellem USA og Kina er kun lige begyndt. Og Joe Biden står formentlig overfor en delt kongres, og hans fokus er at skaffe fremgang på Main Street – ikke Wall Street.

Men jeg tror ikke desto mindre, at der er plads til mere på aktiemarkederne i den kommende tid. Pengepolitikken vil uforandret være meget lempelig, renterne er ekstremt lave og de globale vækstindikatorer er positivt understøttet af fremgang i USA – verdens største økonomi og aktiemarked – og i Kina, som er det land, der giver det største bidrag til den globale vækst. I Europa er billedet mere negativt, og væksten trækkes ned af stigende covid-19 smitte og nedlukninger. Men selv i Europa er nedlukningerne mere selektive end i foråret – og der er tegn på, at nedlukningerne har en effekt: Væksten i antallet af smittede er aftagende. Det er også vigtigt at huske i det samlede perspektiv, og her kan det være på sin plads at minde om, at den globale servicesektor har vist fremgang 6 måneder i træk – trods de seneste måneders covid-19-bølger i både USA og Europa. Så det er ikke kun fremstillingssektoren, salget af varer og boligmarkedet, der viser fremgang – det gælder også den covid-19-ramte servicesektor.

* FANMAG er en fællesbetegnelse for Facebook, Apple, Netflix, Microsoft, Amazon og Google.