3 kilder til afkast

Hos Velliv har vi skabt en innovativ afkastmotor for værdiskabelse med en klar ambition om at sikre kunderne et afkast, der er højere end det, der normalt er muligt at opnå på de finansielle markeder. Denne merværdi skabes gennem tre kilder til afkast.

Gode markedsafkast til Vellivs kunder

Vellivs kunder har nydt godt af høje historiske afkast – både på kort og lang sigt.

I Børsen den 25. september 2018 kunne man eksempelvis læse:
”I år ligger Velliv (tidl. Nordea Liv & Pension) i front med et afkast på 4,2 pct. på selskabets aktivt forvaltede produkt.”

 

Samme budskab var også at finde i Jyllands-Posten den 16. juli 2018. Her konstaterer avisen, at Velliv – tidligere Nordea Liv & Pension - er et af de få selskaber blandt de kommercielle pensionsselskaber, der skiller sig ud med positive afkast. Således skriver Jyllands-Posten:

”Ser man på kunderne med længst til pension, skiller Nordea Liv & Pension (red: nu Velliv) VækstPension sig ud fra konkurrenterne, uanset om det gælder høj, mellem eller lav risiko. Pensionspuljen med højest risiko har i 1. halvår nået et afkast på 1,7 pct., mens mellem risiko – hvor de fleste kunder har placeret deres opsparing – nåede et afkast på 1,1 pct. For opsparere med lav risiko og lang tid til pension nåede VækstPension et afkast på 0,6 pct. Nordea Liv & Pension Index- fonde holdt sig også alle i sort med små positive afkast.”

 

Ser man på de længere horisonter på eksempelvis 5 år er det også Vellivs kunder, der kan glæde sig over de bedste afkast blandt de kommercielle pensionsselskaber. Af analyseinstituttet Morningstar’s analyse fra september 2018 fremgår det således, at VækstPension Index er det opsparingsprodukt, der har givet det absolut højeste afkast på i alt 60,68% for kunder med mellem risiko og 15 år til pension. Og på andenpladsen finder man VækstPension Aktiv med et afkast på 55,19%. I alt indgår 9 pensionsselskabers afkast i sammenligningen.


Få endnu mere ud af din pensionsopsparing med DinKapital

Du kan investere op til 5 pct. af dine indbetalinger til opsparing i DinKapital, hvis du ønsker at få et mere stabilt afkast på din pensionsopsparing. DinKapital giver pt. 5 pct. i afkast og har en lav risiko.

Læs mere om DinKapital

 

Bonuskroner til alle kunder i Velliv

Der er godt nyt til alle kunder i Velliv. Alle kunder i Velliv er automatisk medlem af Velliv Foreningen, der er den største aktionær i pensionsselskabet Velliv. I foråret 2018 gav foreningen 368 millioner kroner i medlemsbonus. For hver million kroner i opsparing i Velliv, modtog opsparerne en bonus på 0,26 % af den samlede opsparing pr. 31. december 2017. Det svarede til ca. 2.680 kr. pr. opsparet million kroner.

 

I de år, hvor afkastet af foreningens investeringer gør det muligt, får alle 340.000 medlemmer udbetalt bonus. Størrelsen af det samlede bonusbeløb besluttes hvert år på det ordinære repræsentantskabsmøde i Velliv Foreningen.

Læs mere om bonus fra Velliv Foreningen