Velvej_fallback_file

Kvartalskommentarer - 3. kvartal 2018

Stigende aktiemarkeder trods eskalerende handelskrig og divergens mellem USA og resten af verden

På den økonomiske front bød 3. kvartal på en fortsættelse af tendensen fra tidligere på året i form af regional divergens med afbøjende vækstudsigter for Europa og Emerging Markets og yderligere fremgang i USA. Erhvervs- og forbrugertilliden i USA er nu tæt på rekordniveau, og både antallet af nye dagpengeansøgere og arbejdsløshedsprocenten er faldet til det laveste niveau siden 1969. I Emerging Markets og Europa er vækstniveauet stadig relativt højt, men de fremadskuende indikatorer bøjer fortsat af eller viser i nogle tilfælde tentative tegn på stabilisering.

Det amerikanske opsving nyder lige nu godt af effekterne af skattereformen og de øgede offentlige udgifter fra tidligere på året, og selvom Fed i september hævede renten for 3. gang i år, er pengepolitikken fortsat lempelig. Fed signalerede på mødet i september, at de vil fortsætte med at normalisere pengepolitikken, og en renteforhøjelse mere til december virker nu meget sandsynlig. I 2019 forventer Fed at hæve renten yderligere tre gange, mens markedet nølende følger efter og nu indpriser to renteforhøjelser for 2019. Markedets gradvise tilpasning til Feds renteskøn betyder, at de 2-årige amerikanske renter steg 0,29 pct. i kvartalet.

På den geopolitiske front har der været nok at bekymre sig om i 3. kvartal. Finansiel krise i Tyrkiet, øgede spændinger i handelskrigen mellem USA og Kina samt skiftende udmeldinger fra den italienske regering omkring størrelsen på det forventede budgetunderskud for 2019. På plussiden tæller dog også, at det lykkedes Trump & Co. at lande en ny handelsaftale (USMCA) med Mexico og Canada. Aftalen er ikke væsentlig forskellig fra den oprindelige NAFTA-aftale, men givet den megen tumult omkring aftalen drog markedet alligevel et lettelsens suk oven på annonceringen.

Selvom der i det forgangne kvartal har været rigelig med event risiko at fordøje for markedet, har nettoresultatet været stigende kurser på risikofyldte aktiver. Bedst er det gået på aktiemarkedet, hvor verdensindekset er steget 5,5 pct. i kvartalet. Ligesom på makrofronten har der dog været store regionale forskelle og amerikanske aktier er således steget hele 7,8 pct., mens Emerging Markets kun er oppe med 1,2 pct. US High Yield obligationer er steget 2,5 pct. og europæiske High Yield obligationer sluttede kvartalet oppe med 1,6 pct.

Investorerne har i flere år befundet sig i et regime med tiltagende økonomisk vækst, lav inflation, lave renter, høj prisfastsættelse på de fleste finansielle aktiver og en overflod af likviditet. Selvom både inflation og renter fortsat er lave, er vi nu i gang med et regimeskifte, da den rigelige likviditet fra centralbankerne langsomt rulles tilbage. Fed er længst fremme i denne proces, men i 4. kvartal halverer ECB deres månedlige obligationsopkøb fra 30 til 15 mia. EUR.  Den rigelige likviditet har været instrumental for at presse investorerne længere ud ad risikokurven i jagten på afkast, og det vil være rimeligt at forvente en modgående bevægelse, når strømmen vender. Denne risiko betyder sammen med den høje prisfastsættelse, at vi langsomt danser tættere mod udgangen, selvom musikken indtil videre fortsætter på de finansielle markeder.