Bonus i Velliv

Som kunde i Velliv er du automatisk medlem af Velliv Foreningen, der ejer Velliv. Foreningen har som et af deres mål, at deres overskud fordeles som kontant bonus til medlemmerne og til projekter, der styrker danskernes mentale sundhed.

Velliv Foreningen har i år besluttet at udbetale 400 mio. kr. i bonus til medlemmerne – det vil sige kunderne i Velliv. Det svarer til 1.638 kr. pr. opsparet mio. kr. eller ca. 0,16 %. af den samlede opsparing pr. 31. december 2023. Kunder med en lille opsparing eller rene forsikringsordninger vil modtage en grundbonus på 150 kr.

”Vores unikke værditilbud, hvor vores kunder via medlemskab af Velliv Foreningen også er ejere af Velliv, betyder, at alle Vellivs kunder får et kontant beløb i hånden – både når de sparer op, og når de er gået på pension. Det er en ekstra bonus ved at være i Velliv,” siger adm. direktør, Kim Kehlet Johansen.

I starten af maj har du som kunde fået besked i e-Boks om størrelsen på den bonus, du får. Bonussen blev udbetalt omkring den 22. maj 2024.

I tabellen nedenfor ser du, hvad Velliv Foreningen har givet i bonus siden 2018, som var det første år, hvor foreningen udbetalte bonus. Samlet set har kunderne siden 2018 modtaget 10.688 kr. i bonus pr. mio. opsparet – eller i gennemsnit 1.527 kr. om året.

Du kan se mere om bonus på vellivforeningen.dk. 

Udbetaling af bonus fra Velliv Foreningen. Opsparing på 1 mio. kr.

Udbetalingsår

Bonussats, pct. ca.

Årlig udbetaling, kr.

2024

0,16

1.638

2023

0,00

0

2022

0,20

2.000

2021

0,14

1.470

2020

0,14

1.450

2019

0,14

1.450

2018

0,26

2.680

I alt, kr.

 

10.688

Gennemsnit pr. år, kr.

0,15

1.527

 

Derfor udbetaler Velliv Foreningen bonus

Velliv Foreningen ejer Velliv. Som kunde er du automatisk medlem i foreningen og dermed ejer. Hvert år udbetaler foreningen forventeligt 80% af overskuddet tilbage i en kontant bonus til alle medlemmer, og de resterende 20% af overskuddet bruger foreningen hvert år på at støtte almennyttelige projekter, der fremmer danskernes mentale sundhed.

Du kan stille op til repræsentantskabet og dermed få indflydelse på dit pensionsselskab. Du kan også læse mere om Velliv Foreningens medlemsbonus her.

Læs mere om baggrunden for bonus længere nede på siden.

 

Baggrund for bonusudbetaling
Repræsentantskabet i Velliv Foreningen beslutter hvert år, om der er grundlag for at udbetale bonus. 2018 var det første år, hvor Velliv foreningen udbetalte bonus. Du kan se den udbetalte bonus historisk siden 2018 her. Evt. bonus fra Velliv Foreningen er en kontant bonus til dig og dine medarbejdere, og den bliver indsat på NemKonto, uden at det koster ekstra. Læs mere om baggrunden for udbetaling af bonus her.

Antagelser bag bonusberegneren
Beregningen er illustrativ og din og / din virksomheds faktiske bonus kan afvige fra det viste. Beregneren tager blandt andet udgangspunkt i en årlig bonus på ca. 0,15 pct. af opsparingen i Velliv, og en årlig forrentning af opsparingen på 4 pct. efter afkastskat. Bonus afhænger af Velliv Foreningens finansielle resultater og kan være mindre eller større. I årene frem mod pension som 68-årig anvendes en del af indbetalingen til køb af de typiske forsikringer (fx tab af erhvervsevne for en person med indkomst på 450.000 kr., kritisk sygdom og udbetaling af sum til efterladte) og betaling for administration. Desuden forudsættes pensionsperioden at vare 25 år.

Er du ikke kunde i dag?

Er du ikke kunde i dag, fortæller vi meget gerne mere om fordelene for din virksomhed på et uforpligtende møde. Ring til Thomas eller Lars og hør mere om Velliv, eller brug kontaktformularen, så kontakter vi dig.
Bliv kontaktet
Regionsdirektør Salg Erhvervs Thomas Dunn

Thomas Duun

Regionsdirektør vest
Tlf.: 28 10 37 46
Mail: thomas.duun@velliv.dk
Lars Bjaaland

Lars Bjaaland

Regionsdirektør øst
Tlf.: 89 35 28 72
Mail: lars.bjaaland@velliv.dk