Bonus i Velliv

Som kunde i Velliv er du medlem af Velliv Foreningen, der ejer Velliv. Foreningen har som et af deres mål, at deres overskud fordeles som kontant bonus til medlemmerne og til projekter, der styrker danskernes mentale sundhed.

Vellivs ejer, Velliv Foreningen, har besluttet ikke at udbetale bonus i år. Det skyldes, at 2022 var et exceptionelt udfordrende år på de finansielle markeder. Høj inflation og krig i Europa betød, at vi oplevede en hundrede års begivenhed på de finansielle markeder, hvor både aktier og obligationer tabte i størrelsesordenen 15-20 pct. i værdi. På den baggrund har Velliv Foreningen for første gang besluttet ikke at udbetale bonus til foreningens medlemmer. Velliv Foreningen har positive forventninger til 2023, og derfor håber foreningen igen i årene fremover at kunne udbetale bonus til medlemmerne.

”Kunderne i Velliv har i de sidste 5 år modtaget mere end 1,5 mia. kr. i kontant bonus fra Velliv Foreningen. For den enkelte kunde drejer det sig om 9.000 kr. pr. opsparet mio. kr, hvis man har været kunde i hele perioden. I forlængelse af et voldsomt 2022, hvor stort set alle aktiver oplevede tab, måtte vi forvente, at Velliv Foreningen i år tog en pause med at udbetale bonus. Medlemsbonus vil dog fortsat være en vigtig del af Vellivs værditilbud med tre kilder til afkast. Og vi noterer os, at Velliv Foreningen forventer, at medlemsbonus er tilbage på programmet i årene fremover,” siger kommerciel direktør Morten Møller.

I tabellen nedenfor ser du, hvad Velliv Foreningen har givet i bonus siden 2018, som var det første år, hvor foreningen udbetalte bonus for en kunde med en opsparing på 1 mio. kr. I alt har kunden modtaget 9.050 kr. i bonus eller i gennemsnit 1.508 kr. om året.

Udbetaling af bonus fra Velliv Foreningen. Opsparing på 1 mio. kr.

Udbetalingsår

Bonussats, pct.

Årlig udbetaling, kr.

2018

0,268

2.680

2019

0,145

1.450

2020

0,145

1.450

2021

0,147

1.470

2022

0,200

2.000

2023

0,000

0

I alt, kr.

 

9.050

Gennemsnit pr. år, kr.

0,1508

1.508

 

Derfor udbetaler Velliv Foreningen bonus

Velliv Foreningen ejer Velliv. Som kunde er du automatisk medlem i foreningen og dermed ejer. Hvert år udbetaler foreningen forventeligt 80% af overskuddet tilbage i en kontant bonus til alle medlemmer, og de resterende 20% af overskuddet bruger foreningen hvert år på at støtte almennyttelige projekter, der fremmer danskernes mentale sundhed.

Du kan stille op til repræsentantskabet og dermed få direkte indflydelse på dit pensionsselskab. Du kan også læse mere om Velliv Foreningens medlemsbonus her.

Læs mere om baggrunden for bonus længere nede på siden.

 

Baggrund for bonusudbetaling
Repræsentantskabet i Velliv Foreningen beslutter hvert år, om der er grundlag for at udbetale bonus. Velliv Foreningen har indtil videre hvert år besluttet, at der skal udbetales bonus. Evt. bonus fra Velliv Foreningen er en kontant bonus til dig og dine medarbejdere, og den bliver indsat på NemKonto, uden at det koster ekstra. Læs mere om baggrunden for udbetaling af bonus her.

Antagelser bag bonusberegneren
Beregningen er illustrativ og din og / din virksomheds faktiske bonus kan afvige fra det viste. Beregneren tager blandt andet udgangspunkt i en årlig bonus på ca. 0,15 pct. af opsparingen i Velliv, og en årlig forrentning af opsparingen på 4 pct. efter afkastskat. Bonus afhænger af Velliv Foreningens finansielle resultater og kan være mindre eller større. Velliv Foreningen har udbetalt bonus i de seneste 5 år og bonusprocenten har i gennemsnit været 0,18 pct.  Samlet er der udbetalt ca. 9.000 kroner for en opsparing på 1 mio. kr. I årene frem mod pension som 68-årig anvendes en del af indbetalingen til køb af de typiske forsikringer (fx tab af erhvervsevne for en person med indkomst på 450.000 kr., kritisk sygdom og udbetaling af sum til efterladte) og betaling for administration. Desuden forudsættes pensionsperioden at vare 25 år.

Er du ikke kunde i dag?

Er du ikke kunde i dag, fortæller vi meget gerne mere om fordelene for din virksomhed på et uforpligtende møde. Ring til Thomas eller Lars og hør mere om Velliv, eller brug kontaktformularen, så kontakter vi dig.
Bliv kontaktet
Regionsdirektør Salg Erhvervs Thomas Dunn

Thomas Duun

Regionsdirektør vest
Tlf.: 28 10 37 46
Mail: thomas.duun@velliv.dk
Lars Bjaaland

Lars Bjaaland

Regionsdirektør øst
Tlf.: 89 35 28 72
Mail: lars.bjaaland@velliv.dk