Bonus i Velliv

Som kunde i Velliv er du medlem af Velliv Foreningen, der ejer Velliv. Foreningen har som et af deres mål, at deres overskud fordeles som kontant bonus til medlemmerne og til projekter, der styrker danskernes mentale sundhed.

Sådan blev bonus i 2020

Den 3. juni 2020 besluttede Velliv Foreningens repræsentantskab at udbetale 240 mio. kroner i kontant medlemsbonus til september 2020.

Det betød, at du fik en bonus på 0,14 pct. af den opsparing, som du havde pr. 31. december 2019. Det svarer til ca. 1.450 kr. før skat for en opsparing på 1 mio. kr. Alle kunder fik minimum 125 kr. udbetalt i bonus.

Bonussen var betinget af, at du havde en pensionsopsparing hos Velliv den 3. juni 2020 og også var kunde den 31. december 2019. Desuden var det et krav, at du skulle have en NemKonto.

Velliv Foreningen har de sidste tre år udbetalt bonus. Den gennemsnitlige bonus har udgjort 0,18 pct. og samlet er der udbetalt ca. 5.500 kroner for en opsparing på 1 mio. kr.

Her på siden kan du se udviklingen af din forventede bonusudbetaling på sigt baseret på en gennemsnitlig årlig bonussats og de oplysninger du indtaster. 

Derfor udbetaler Velliv Foreningen bonus

Velliv Foreningen ejer aktiemajoriteten i Velliv med 100%. Som kunde er du automatisk medlem i foreningen og dermed ejer. Hvert år udbetaler foreningen forventeligt 80% af overskuddet tilbage i en kontant bonus til alle medlemmer, og de resterende 20% af overskuddet bruger foreningen hvert år på at støtte almennyttelige projekter, der fremmer danskernes mentale sundhed.

Du kan stille op til repræsentantskabet og dermed få direkte indflydelse på dit pensionsselskab. Du kan også læse mere om Velliv Foreningens medlemsbonus her.

Læs mere om baggrunden for bonus længere nede på siden.

 

 

Baggrund for bonusudbetaling
Repræsentantskabet i Velliv Foreningen beslutter hvert år, om der er grundlag for at udbetale bonus. Velliv Foreningen har indtil videre hvert år besluttet, at der skal udbetales bonus. Evt. bonus fra Velliv Foreningen er en kontant bonus til dig og dine medarbejdere, og den bliver indsat på NemKonto, uden at det koster ekstra. Læs mere om baggrunden for udbetaling af bonus her.

Antagelser bag bonusberegneren
Beregningen er illustrativ og din og / din virksomheds faktiske bonus kan afvige fra det viste. Beregneren tager blandt andet udgangspunkt i en årlig bonus på 0,2 pct. af opsparingen i Velliv, og en årlig forrentning af opsparingen på 4 pct. efter afkastskat. Bonus afhænger af Velliv Foreningens finansielle resultater og kan være mindre eller større. Velliv Foreningen har udbetalt bonus i de seneste 3 år og bonusprocenten har i gennemsnit været 0,18 pct. I årene frem mod pension som 68-årig anvendes en del af indbetalingen til køb af de typiske forsikringer (fx tab af erhvervsevne for en person med indkomst på 450.000 kr., kritisk sygdom og udbetaling af sum til efterladte) og betaling for administration. Desuden forudsættes pensionsperioden at vare 25 år.