Vælg en pensionsløsning, der giver kontant bonus

Som kunde i Velliv vælger du en løsning, der forventelig hvert år sikrer dig og dine medarbejdere en kontant bonus indsat på NemKonto, uden det koster ekstra. Det sker fordi alle vores kunder automatisk er medlem af Velliv Foreningen, der ejer aktiemajoriteten af Velliv. Det betyder, at Velliv kun tjener én ejer nemlig kunderne. Det giver din virksomheds pensionspolitik ekstra værdi – også for dine medarbejdere der er gået på pension. Bonus gives nemlig til alle kunder.

Derfor udbetaler Velliv Foreningen bonus

Velliv Foreningen ejer aktiemajoriteten i Velliv med 100%. Som kunde er du automatisk medlem i foreningen og dermed ejer. Hver år udbetaler foreningen forventeligt 80% af overskuddet tilbage i en kontant bonus til alle medlemmer, og de resterende 20% af overskuddet bruger foreningen hvert år på at støtte almennyttelige projekter, der fremmer danskernes mentale sundhed.

I foreningen er der medlemsdemokrati, på den måde at du kan stille op til repræsentantskabet og dermed få direkte indflydelse på dit pensionsselskab. Du kan læse mere om Velliv Foreningens medlemsbonus her.

Læs mere om baggrunden for bonus længere nede på siden.

Er du ikke kunde i dag, fortæller vi meget gerne mere om fordelene for din virksomhed på et uforpligtende møde. Ring til enten Janne eller Carsten og hør mere om Velliv, eller du kan udfylde kontaktformularen ovenfor
Carsten Andersen - Velliv Pension og Livsforsikring
Carsten Andersen
Regionsdirektør vest for Storebælt Tel.: 89352119 Mail: carsten.l.andersen@velliv.dk
Janne Bjaaland - Velliv Pension og Livsforsikring
Janne Bjaaland
Regionsdirektør øst for Storebælt Tel.: 89352162 Mail: janne.bjaaland@velliv.dk

 

Baggrund for bonusudbetaling

Repræsentantskabet i Velliv Foreningen beslutter hvert år, om der er grundlag for at udbetale bonus. Velliv Foreningen har indtil videre hvert år besluttet, at der skal udbetales bonus. Evt. bonus fra Velliv Foreningen er en kontant bonus til dig og dine medarbejdere, og den bliver indsat på NemKonto, uden det koster ekstra. Læs mere om baggrunden for udbetaling af bonus her.

 

Antagelser bag bonusberegneren

Beregningen er illustrativ og din og din virksomheds faktiske bonus kan afvige fra det viste. Beregneren tager blandt andet udgangspunkt i en årlig bonus på 0,2 pct. af opsparingen i Velliv, og en årlig forrentning af opsparingen på 4 pct. efter afkastskat. I årene frem mod pension som 68-årig anvendes en del af indbetalingen til køb af de typiske forsikringer (fx tab af erhvervsevne for en person med indkomst på 450.000 kr., kritisk sygdom og udbetaling af sum til efterladte) og betaling for administration. Desuden forudsættes pensionsperioden at vare 25 år.