Personlig rådgivning, der klæder medarbejderen på til de vigtige beslutninger

Hver medarbejder får tilbudt personlig rådgivning. Den nære relation er vigtig, fordi den giver os mulighed for at vise medarbejderen de muligheder, der er, på en uformel og enkel måde.

Rådgivningen er til for medarbejderen og tager udgangspunkt i medarbejderens ønsker, behov og muligheder. Vores rådgivere har respekt for den enkeltes valg, spørgsmål og tvivl. Pension skal ikke pakkes ind i floskler og lange forklaringer. Derfor er samtalen enkel, klar og uden omsvøb, så medarbejderen kan tage stilling på et fornuftigt og trygt grundlag.

 

Ren besked og klare anbefalinger

Vi har en uformel kultur i Velliv, og det vil jeres medarbejdere også mærke på rådgvningsmødet.

På mødet vil medarbejderen få:

  • En visuel og oveskuelig præsentation af rådgivningen.
  • Mulighed for at stille spørgsmål og diskutere emner undervejs. Vi skriver alle beslutninger ned - uanset om medarbejderen vælger at følge vores anbefalinger eller ej.
  • En opsummering af dét, vi har talt om.

Få dage efter mødet får medarbejderen en rapport, hvor vi samler op på mødet og hvad vi blev enige om.