Sund forretning

Mennesker som trives fysisk og mentalt er sundere, leverer højere kvalitet i arbejdet, er mere produktive og mindre syge. At skabe rammer for trivsel og sundhed på arbejdspladsen er derfor en god idé – for den enkelte medarbejder, for virksomheden og for samfundet.

Mand, kvinde, ægtepar, terrasse, mental sundhed, sundhed, pension, opsparing, forsikring, senior, seniorliv

Sundhed og trivsel

På disse sider finder I inspiration, konkrete ideer og værktøjer, som I kan tage afsæt i, hvis I ønsker at fremme sundhed og trivsel på jeres arbejdsplads.

Det er vores ambition at være en nyttig samarbejdspartner, som kan guide jer og jeres medarbejdere i det komplekse arbejde med sundhed på arbejdspladsen. 

Vi har samlet kvalificeret viden og velunderbyggede anbefalinger fra sundhedsmyndigheder, patientforeninger og førende eksperter, og omsat det altsammen til enkle og overskuelige redskaber, som I kan tage afsæt i.

Sundhed, organisationer, samarbejde, sygdom, kritisk sygdom

Stærk sammenhæng

I Velliv samarbejder vi med seks stærke patientforeninger, for at kunne give jeres medarbejdere adgang til et relevant og værdifuldt netværk i en kritisk situation.

Når mennesker rammes af en kritisk sygdom, vil det ofte vende verden på hovedet. Her kan specifik rådgivning og et netværk, der rækker ud over det eksisterende, få afgørende betydning for den enkeltes syn på livet.