Gratis medlemskab af en relevant patientforening

Når mennesker rammes af en kritisk sygdom, vendes deres verden ofte på hovedet. Og mange får brug for nye perspektiver og vinkler på udfordringer, der er helt nye. Her kan et særligt netværk, der rækker udover det eksisterende, få afgørende betydning for den enkeltes syn på livet.

Sundhed, organisationer, samarbejde, sygdom, kritisk sygdom

Stærk sammenhæng

Vi tilbyder de af jeres medarbejdere, der
får udbetalt forsikringen Visse kritiske sygdomme,
et års gratis medlemskab af en sygdomsrelevant
patientforening, som vi samarbjeder med. Det giver
støtte, viden og adgang til et værdifuldt netværk
med mennesker, som har specifikke kompetencer
inden for området.

strand, natur, sundhed, mental sundhed, familie, generationer, opsparing, risiko, pension, forsikring

Vi skaber nye netværk mellem mennesker

I forbindelse med udbetaling fra forsikringen
Visse kritiske sygdomme, tilbyder Velliv at betale
et års medlemskab af en af følgende relevante
patientforeninger:

• Kræftens Bekæmpelse
• Scleroseforeningen
• Hjerteforeningen
• Parkinsonforeningen
• Hjernesagen
• AIDS fondet

Hvad får jeres medarbejdere ud af Stærk sammenhæng?

 • Mulighed for medlemskab af et relevant,
  værdifuldt netværk i en kritisk situation.
 • Mulighed for rådgivning i den enkelte
  patientforening med specifikke kompetencer.

Hvad vil jeres medarbejdere opleve?

 • Automatisk at få tilbudt medlemskab af en
  sygdomsrelevant patientforening i forbindelse
  med udbetaling fra forsikringen Visse kritiske
  sygdomme.
  • At få tilsendt et velkomstbrev fra den relevante
  patientforening, hvis man har accepteret tilbuddet.