Få økonomisk tryghed, hvis din erhvervsevne bliver nedsat

Din dækning ved nedsat erhvervsevne hjælper dig, hvis du bliver alvorligt syg eller kommer ud for en ulykke, som betyder, at du mister din indtægt. Forsikringen betyder nemlig, at du fortsat er sikret en fast månedlig indtægt, lige som du kan blive fritaget for at indbetale til din pensionsordning.

Forsikring, som giver dig økonomisk tryghed

Med en dækning ved nedsat erhvervsevne kan du opretholde din tilværelse.

Forsikringen giver dig

  • en grundlæggende økonomisk tryghed for dig og din familie
  • en fast månedlig indkomst 
  • fritagelse for at betale til din pension - det klarer vi for dig
  • skattefradrag for dine indbetalinger til forsikringen.


Mere om forsikringen

Med en dækning ved nedsat erhvervsevne får du en månedlig udbetaling, hvis du bliver syg eller kommer til skade, så din erhvervsevne bliver nedsat til halvdelen eller en tredjedel (alt efter den aftale, du er en del af). Der kan også være krav om, at du mister en del af din indtægt.

Hvornår kan du få udbetalt forsikringen?
Du får typisk den første udbetaling den 1. måneden efter, at du har været syg i 3 måneder. Det hedder en karensperiode. Enkelte ordninger har karensperiode på 6 eller 12 måneder.

Udbetalingen stopper, når du har fået tilstrækkeligt meget af din erhvervsevne tilbage, eller når du når den aftalte pensionsalder.

Du kan se i dine forsikringsbetingelser, hvornår du kan få udbetalt forsikringen, og hvor længe du kan få udbetalingen. 

Vær i øvrigt opmærksom på, at

  • udbetalingen er skattepligtig, mens du kan trække indbetalingen fra i skat
  • udbetalingen fra forsikringen kan påvirke/og påvirkes af de offentlige ydelser, du eventuelt modtager
  • før du kan oprette forsikringen, beder vi om dine helbredsoplysninger.