Et skattefrit beløb, hvis du bliver ramt af kritisk sygdom

Hvis du bliver ramt af en kritisk sygdom, bliver fundamentet for dit og din families liv rystet. Med en dækning ved visse kritiske sygdomme kan du få et skattefrit beløb, som du kan bruge, præcis som du vil. Eksempelvis til at betale ekstra udgifter i forbindelse med sygdommen eller til at forsøde dit og familiens liv i en svær tid, hvis du bliver ramt af alvorlig sygdom som kræft, en hjertekarsygdom eller lignende.

Har du din forsikring hos Forenede Gruppeliv?

Hvis du er forsikret gennem Forenede Gruppeliv, f.eks. gennem en gruppelivsforsikring, kan du læse mere hos Forenede Gruppeliv, hvor du også kan finde dine vilkår og hvor du kan få hjælp og rådgivning.

Har du din forsikring hos Velliv?

Hvis du er forsikret gennem Velliv, så se mere om dækningen her.

 • Dækning ved visse kritiske sygdomme giver dig
  • større økonomisk tryghed for dig og din familie
  • et kontantbeløb, hvis du bliver alvorligt syg - op til 750.000 kr. (2024)
  • fuld råderet, da du selv bestemmer, hvad du vil bruge pengene til
  • mulighed for at oprette forsikringen til dine børn.
 • Liste over kritiske sygdomme

  Liste over dækkede sygdomme

  I dine forsikringsbetingelser, som du finder i Mit Velliv / Netpension, kan du se de præcise betingelser, der skal være opfyldt for, at du kan få en udbetaling fra din dækning ved visse kritiske sygdomme.

  Følgende liste over diagnoser kan være dækket ved visse kritiske sygdomme:

  • De fleste ondartede kræftformer (omfatter ikke mindre aggressive former for kræft)
  • Blodprop i hjertet
  • Bypassopererede tilfælde af lidelser i hjertets kranspulsårer eller ballonudvidelse i mindst 2 af hjertets kranspulsårer
  • Kronisk hjertesvigt med svære symptomer i hvile
  • Hjerteklapkirurgi
  • Aorta sygdom (sygdom i hovedpulsåre)
  • Blodprop i lunge - svær grad med behov for operation
  • Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv – som medfører varigt mén
  • Hjerneblødning/blodprop i hjernen (apopleksi) med blivende følger ud over 3 måneder (TCI m.fl. er ikke omfattet)
  • Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (intrakranielt sakkulat aneurisme) – med behov for operation
  • Dissemineret sklerose
  • Amyotrofisk lateralsklerose (ALS)
  • Parkinsons sygdom (Paralysis agitans)
  • Følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse – som medfører svære neurologiske følger
  • Muskelsvind
  • Myasthtenia Gravis - med svære symptomer
  • Creutzfeldt-Jakobs sygdom (CJD)
  • AIDS 
  • HIV-infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte
  • Større organtransplantationer (hjerte, lunge, lever, bugspytkirtel eller knoglemarv)
  • Nyresvigt – som medfører dialyse eller nyretransplantation
  • Blindhed
  • Døvhed
  • Tredjegradsforbrændinger, ætsning eller forfrysning
  • Uhelbredelig sygdom med forventet kort restlevetid (terminal dækning)
  • Indoperation af ICD-enhed (Hjertestøder) på grund af livstruende rytmeforstyrrelser (ikke almindelig pacemaker)

For at få udbetalt dækningen ved visse kritiske sygdomme skal du have stillet en diagnose, som er dækket af din forsikring. Du kan se en oversigt i dine forsikringsbetingelser ved at logge ind – og du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for vejledning.

 

Få rådgivning

 

Sundhed, organisationer, samarbejde, sygdom, kritisk sygdom

Stærk sammenhæng

I Velliv samarbejder vi med seks stærke patientforeninger, for at kunne give dig adgang til et relevant og værdifuldt netværk i en kritisk situation.

Rammes du af en kritisk sygdom, vil det ofte vende verden på hovedet. Her kan specifik rådgivning og et netværk, der rækker ud over det eksisterende, få afgørende betydning for dit syn på livet.