Få hurtig hjælp med en sundhedsforsikring, hvis du bliver ramt af sygdom eller ulykke

Sundhedsforsikringen hjælper dig med at komme hurtigt i behandling og få betalt dine udgifter til bl.a. forundersøgelser, operationer og genoptræning.

Har du din firmapension hos os, kan du oprette sundhedsforsikringen direkte hos os. Hvis du ønsker en privat sundhedsforsikring, kan du kontakte vores samarbejdspartner Codan.

 

En forsikring, som hjælper dig videre

Med en sundhedsforsikring står dit liv ikke på stand-by, selvom du bliver syg eller kommer ud for en ulykke.

Forsikringen giver dig

  • hurtig adgang til de førende specialister
  • en second opinion
  • mulighed for at udvide forsikringens dækning - få fx din familie med.

 

Mere om forsikringen

Forsikringen dækker, hvis du bliver ramt af sygdom eller ulykke. Du kan også forsikre din ægtefælle/samlever og dine børn. og du kan typisk få dækket udgifterne til.

  • forundersøgelser
  • operationer
  • genoptræning
  • second opinion
  • smerteudredning
  • allergiudredning
  • akut krisehjælp hele døgnet

Dansk Sundhedsforsikring

Er din forsikring hos Dansk Sundhedsforsikring, kan du ringe til dem her.