Få udbetalt din pensionsopsparing før tid

Hvis du er kunde hos Velliv, kan vi rådgive dig om, at du kan få udbetalt din pension før tid. Tidligere udbetaling af pensionsopsparing kræver dog, at du opfylder nogle betingelser

Ved udbetaling af din pension før tid, skal du betale visse omkostninger
Fra den 1. januar 2022 gælder disse omkostninger/gebyrer:

  • Ophævelsesgebyr: 1.950 kr. hvis du er under 60 år. Kan være 0 kr., hvis du er over 60 år.
  • Statsafgift: Maksimalt 60 pct.

Størrelsen af omkostninger og gebyrer afhænger af de til enhver tid gældende satser, der er anmeldt til Finanstilsynet.

Efter betaling af gebyrer og afgift, bliver den resterende del af din pensionsopsparing udbetalt til din NemKonto. Du skal være opmærksom på, at udbetalinger til NemKonto ikke er beskyttet mod krav fra eventuelle kreditorer. Beløbet kan eventuelt beskyttes, hvis du vælger at få dem udbetalt til en særskilt konto.

Giv os besked
Ønsker du at få udbetalt din pensionsopsparing, kan du skrive til os, så vi kan fortælle dig om dine muligheder.

Skriv til os