Velvej_fallback_file

Få udbetalt din pensionsordning

Du kan få udbetalt din pensionsordning, selvom du ikke har nået den aftalte pensionsalder. Det kræver dog, at du opfylder nogle betingelser, eller at værdien af din pensionsordning er mindre end 10.900 kr.

Hvilke omkostninger skal du betale?
Fra den 1. januar 2019 gælder disse omkostninger/gebyrer:

  • Ophævelsesgebyr: 1845 kr. hvis du er under 60 år. 0 kr. hvis du er over 60 år.
  • Statsafgift: Maksimalt 60 pct.

Størrelsen af omkostninger og gebyrer afhænger af de til enhver tid gældende satser, der er anmeldt til Finanstilsynet.

Efter betaling af gebyrer og afgift, bliver den resterende del af opsparingen udbetalt til din NemKonto. Du skal være opmærksom på, at udbetalinger til NemKonto ikke er beskyttet mod krav fra eventuelle kreditorer. Beløbet kan eventuelt beskyttes, hvis du vælger at få dem udbetalt til en særskilt konto.

Giv os besked
Ønsker du at få udbetalt din pensionsordning, skal du ringe til os på 70 33 99 99 eller skrive til os, så vi kan fortælle dig om dine muligheder.

Ring 70 33 99 99

Skriv til os