Bonus på vej til dig

30-04-2018

I slutningen af maj kan du se frem til at modtage bonus fra Foreningen Norliv, der udbetaler 368 mio. kr. som bonuskroner til medlemmerne – kunderne i Nordea Liv & Pension.

Foreningen Norliv har haft et stort overskud i 2017, og det kommer nu dig og alle andre kunder til gode i form af en kontant bonus, der går direkte ind på din NemKonto i slutningen af maj. 

Din bonus bliver beregnet på baggrund af din opsparing i Nordea Liv & Pension den 31. december 2017 – du får 2.680 kr. pr. opsparet mio. kr., hvilket svarer til ca. 0,26 pct. af din opsparing. 

Du får som minimum en grundbonus på 125 kr., hvis du er berettiget til bonus. Grundbonussen på 125 kr. tildeles, hvis du har 46.644 kr. eller mindre på din pensionsopsparing. Du behøver ikke at indberette til skat. Det sker automatisk (personlig indkomstskat uden AM-bidrag).

Hold øje med din e-Boks, hvor Foreningen Norliv skriver direkte til dig med besked om, hvor meget du får i bonus. Har du ikke allerede tilmeldt dig post fra Foreningen Norliv i din e-Boks, kan du nå det endnu – og ellers får du besked med almindelig post. 

Får du medlemsbonus?

Var du kunde i Nordea Liv & Pension den 31. december 2017 og den 4. april 2018, kan du glæde dig til at få udbetalt bonus fra foreningen Norliv. Det kræver kun, at du har en NemKonto, og at Nordea Liv & Pension kender dit cpr-nummer. 

Fremme af mental sundhed i arbejdslivet

De resterende 20 pct. af overskuddet går til Foreningen Norlivs almennyttige aktiviteter, der fremmer mental sundhed særligt for ansatte på mindre og mellemstore private arbejdspladser. Dårlig mental sundhed er en stigende udfordring for danskernes arbejdsliv. Alene stress medfører dagligt omkring 35.000 sygemeldinger, og derudover kommer symptomer på angst, depression, søvnbesvær og ensomhed, der også har været i stigning i de senere år. Alle kan søge om støtte til den almennyttige indsats.