Fornuftige lønudviklingstal for Vellivs kunder

30-11-2022

I Velliv har vi kigget på lønudviklingen blandt vores pensionskunder - det vil sige medarbejdere, som er ansat blandt de mere end 10.000 virksomheder, der har deres medarbejders pensionsordninger i Velliv. Og ud fra tallene ser det ud til, at danskerne er på rette spor.

Cheføkonom Jens Christian Nielsen

"Vi ved godt, at vi skal passe på"

Vellivs rådgivningsekspert Jens Christian Nielsen mener, at Vellivs løndata tegner et billede af danskerne som yderst ansvarlige, og at både lønmodtagere og arbejdsgivere godt ved, at vi skal passe på. Han fortsætter: "Det skal vi glæde os over, for netop løntilbageholdenhed er et af de vigtigste våben, når vi taler om at komme inflationsudviklingen til livs. Det er interessant, at lønstigningstakten har stabiliseret sig siden sensommeren, hvor gaspriserne toppede.”

Til spøgsmålet om hvorvidt, vi kan fortsætte med at holde lønstigningerne omkring det nuværende niveau, siger Vellivs rådgivningsekspert: "Med en mindre stigning, vil det styrke Danmark. Det bidrager ikke kun til, at vi får banket inflationen retur, det vil også styrke vores konkurrencekraft i et internationalt perspektiv. Aktiviteten på eksportmarkederne taber fart, og det vil smitte af på dansk økonomi. Men med en relativ afdæmpet lønudvikling er det muligt at afbøde de negative virkninger på beskæftigelsen.”

Den kommende periode bliver spændende

Rådgivningseksperten er spændt på den kommende periode: "Det er nu, at virksomhederne planlægger deres priser for 2023, og snart skal flere overenskomster på plads. Mit bedst råd her og nu er at holde igen. Pas på med prisstigninger og hold igen med store lønforventninger. Kommer vi først ind i en spiral med yderligere stigende priser og øgede forventninger til lønnen, så kan det godt gå hen og blive rigtig hårdt.”

Jens Christian Nielsen forventer, at vi kommer til at se et lille spring i lønudviklingen i 2023, og afslutter med at sige: "Vi kan alle mærke, at vi får mindre for pengene. Jeg håber imidlertid, at vi alle er indstillet på at indhente inflationen over en årrække og ikke gennem en massiv lønstigning her og nu. Lige nu kan det være klogt at huske på, at det er vigtigere at bevare arbejdspladserne end at gå efter den sidste krone i lønposen.”

Vellivs lønindeks
Vellivs lønindeks er baseret på lønningerne blandt ca. 200.000 erhvervsaktive kunder. Indekset viser, at lønnen steg med 3,7 procent i oktober. Det er på niveau med de seks foregående måneder på trods af høj og stigende inflation samt et meget stramt arbejdsmarked. Det er positivt for beskæftigelsen i de konkurrerende erhverv.