Du kan i øjeblikket ikke logge ind i vores digitale selvbetjeningsløsninger. Vi arbejder på at løse problemet og beklager ulejligheden.

Gode råd om ændringer på pensionsområdet i 2022

17-01-2022

I 2022 sker der flere ændringer for især de offentlige pensioner, men nogle af ændringerne har også betydning for de private pensioner. Vi giver et overblik. Nyhederne er mest relevant for dig, der overvejer at gå på pension eller på efterløn. Alle, der har en efterlønsordning, har desuden mulighed for at få hele beløbet udbetalt skattefrit – men kun i første halvår 2022.

Folkepensionsalderen stiger

Folkepensionsalderen stiger fra 1. januar 2022 fra 66½ til 67 år. Det er en konsekvens af Tilbagetrækningsreformen fra 2011. I første halvår 2022 kommer der således ikke nye folkepensionister.

Næste gang folkepensionsalderen stiger er i 2030, hvor folkepensionsalderen bliver 68 år. Igen i 2035 hæves folkepensionsalderen med 1 år til 69 år. Det har Folketinget besluttet. I 2025 skal Folketinget afgøre om Folkepensionsalderen skal hæves til 70 år fra 2040. Beregn din egen folkepensionsalder her.

Ekstra præmie ved at arbejde efter folkepensionsalderen

Muligheden for seniorpræmie gælder også i 2022.

Den skattefrie seniorpræmie, der er en kontant fordel ved at arbejde efter folkepensionsalderen, udgør 44.221 kr. for første års arbejde og 26.322 kr. for andet års arbejde.

Du kan udskyde udbetalingen af både din egen pension og folkepension, hvis du vil fortsætte med at arbejde. Derved opnås en større udbetaling på et senere tidspunkt.

Det er Udbetaling Danmark, der i detaljer kan vejlede dig om udskudt folkepension og du kan læse mere om udskudt folkepension hér.

 

Efterlønsalderen stiger – og efterlønsperioden bliver kortere

Efterlønsalderen stiger 1. januar fra 63 til 63½ år. Stigningen, der er en konsekvens af Tilbagetrækningsaftalen fra 2011, betyder, at ingen når efterlønsalderen i første halvår 2022.

Kan du gå på efterløn i 2022, er efterlønsperioden kortere end tidligere og udgør op til 3,5 år. Efterlønsalderen sættes yderligere op i 2023, og perioden med efterløn afkortes yderligere til 3 år.

Mulighed for skattefri udbetaling af efterlønsbidraget – men kun i første halvår 2022

Det er muligt at træde ud af efterlønsordningen og få skattefri udbetaling af de indbetalte efterlønsbidrag, hvis endnu ikke har nået efterlønsalderen den 1. januar 2022 (dvs. du er født efter 31.12 1958). Muligheden gælder i perioden 1. januar 2022 til 30. juni 2022. For mange er det tredje gang, de skal tage stilling til, om de ønsker at få deres efterlønsbidrag på nu op til ca. 140.000 kr. udbetalt skattefrit. (Skattefriheden gælder for efterlønsbidrag indbetalt fra 1999 til 10. oktober 2020. For indbetalinger efter 10. oktober 2020 skal der betales en afgift på 30 pct.).

Det kan være en god idé for nogle, mens andre har mere glæde af at lade pengene stå og fortsat betale ind til ordningen. Hvad der er optimalt for dig, afhænger af en lang række forhold. En umiddelbar tommelfingerregel er, at hvis du regner med at arbejde frem til din folkepensionsalder, så bliv i efterlønsordningen.

Vælger du at få dit efterlønsbidrag udbetalt, melder du dig samtidig ud af efterlønsordningen. Du kan ikke fortryde udmeldelsen eller genindtræde i efterlønsordningen på et senere tidspunkt.

Reglerne er komplicerede og vi anbefaler, at du søger rådgivning i din a-kasse.

Er tidlig pension noget for dig?

Siden 1. januar 2022 har det været muligt at gå på tidlig pension (Arne-pension).

Tidlig pension er en ordning, der giver ret til at gå 1 til 3 år tidligere på pension, forudsat betingelserne for alder, tilknytning til arbejdsmarkedet, bopæl og statsborgerskab er opfyldt. Er du tilkendt ret til tidlig pension har du kunnet søge om at bruge denne ret siden 1. oktober 2021.

Går du på tidlig pension, kan du maksimalt få 13.740 kr. (2022) om måneden før skat. Hvor meget du vil kunne få udbetalt afhænger af størrelsen af din pensionsformue og eventuel arbejdsindkomst.

Det er Udbetaling Danmark, der i detaljer kan vejlede dig om retten til tidlig pension, og du kan læse nærmere om ordningen hér.