Usikkerhed på de finansielle markeder

23-05-2022

2022 har været præget af uro på de finansielle markeder, og vi forventer fortsat store udsving i den kommende periode. I starten af året var det efterdønninger fra corona-pandemien med øget efterspørgsel og udfordringer med globale forsyningskæder, som førte til stigende priser. Siden da er det i vidt omfang krigen i Ukraine, der har pustet til priserne på blandt andet brændstof og fødevarer.

Den stigende inflation har ført til stigende renter og medført store kursfald på obligationer.

Siden 1975 har vi ikke set et tilsvarende billede på obligationsmarkedet, som det vi har set det seneste halve år. Der har således ikke været den beskyttelse, der ofte historisk findes i obligationsmarkederne. Det understreger, at vi er i en ekstraordinær situation. Samtidig er aktiemarkederne verden over også faldet med mere end 10 pct. siden årsskiftet.

Centralbankernes dilemma

Lige nu ser investorer verden over mod centralbankerne og deres håndtering af det høje inflationsniveau. I USA er centralbanken allerede begyndt at hæve renterne for at dæmpe den økonomiske vækst og dermed reducere tendensen til stigende priser og lønninger. I Europa har Bank of England hævet renten fire gange siden slutningen af 2021, og det forventes, at den europæiske centralbank snart vil følge trop. De stigende centralbankrenter og den geopolitiske uro har betydet, at forventningerne til den økonomiske vækst er bremset op, hvilket også har sat sig øjeblikkeligt i investorernes bekymring omkring udviklingen på de finansielle markeder.

Lykkes det centralbankerne at få taget farten ud prisudviklingen, vil det forventeligt føre til en stigning på aktiemarkederne, og som figuren ovenfor også viser, så har renterne det historisk med at falde tilbage i forlængelse af store stigninger. Hvis det omvendt ikke lykkes at sænke inflationsudviklingen, må vi forvente, at uroen på de finansielle markeder fortsætter lidt endnu.

Velliv anbefaler, at du har is i maven

Uanset om man sparer op til pension, bolig eller andet, så er det aldrig sjovt at se sin opsparing blive mindre. Det er dog vigtigt at huske på, at der er tale om et øjebliksbillede. Siden 2012 er opsparingerne vokset markant, hvis man har et markedsrenteprodukt. I Velliv har den gennemsnitlige kunde på 10 års sigt fået sin opsparing mere end fordoblet. Og ser vi på afkastet over det seneste år, så udgør tabet per ultimo april samlet set ca. 1-2 pct.

I Velliv følger vi markederne tæt og tilpasser løbende porteføljerne i forhold til den aktuelle markedssituation. I Velliv har vi fokus på at beskytte din langsigtede købekraft. Det gør vi blandt andet ved at investere i fx realaktiver som ejendomme og infrastruktur, ligesom vi har inflationsindekserede obligationer, hvor værdien af obligationen bliver opskrevet med inflationen. Desuden har vi en meget stor risikospredning både i forhold til regioner og aktivtyper. Det bidrager alt sammen til at beskytte opsparingen.

Vi ved, at markederne kan vende hurtigt, hvorfor det er vigtigt at holde hoved koldt og blive på markedet. Når markederne vender, sker det nemlig typisk med stor kraft. Derfor er det som opsparer vigtigt at være med i det samlede afkastbillede over et helt opsparingsliv. Derfor anbefaler Velliv, at kunderne har is maven og fastholder deres investeringer – også selv om der lige nu er høje bølger på investeringsmarkederne.