Pensionskommissionen: Lad folkepensionsalderen stige langsommere

23-05-2022

Gennem de seneste ca. halvandet år er det danske pensionssystem blevet set efter i sømmene af en kommission nedsat af et flertal i Folketinget. Den såkaldte pensionskommission er fornyeligt kommet med deres anbefalinger til justeringer af rammerne om danskernes pensionsopsparing.

En af pensionskommissionens mest opsigtsvækkende anbefalinger er, at længere levetid fortsat skal betyde en højere folkepensionsalder, men at efter 2045 skal stigningerne ske langsommere end med de nuværende regler.

Ændringen påvirker ikke personer født inden 1975. Er du derimod for eksempel født i 1992 forventes folkepensionsalderen at blive 73½ år, men den foreslår Kommissionen så nedsat til 71½ år. Se figuren nedenfor.

Andre forslag fra kommissionen
Kommissionen kommer også med forslag til at forhøje det særlige pensionsfradrag og justeringer af aldersopsparingen. Derudover foreslår kommissionen bl.a., at det skal være muligt at sætte sine udbetalinger fra ratepension på pause, så man kan fortryde sin pensionering og vende tilbage til arbejdsmarkedet uden at få en høj modregning. 

Kommissionens forslag skal nu drøftes i Folketinget.