Regnskab for 1. kvartal 2022

18-05-2022

Vellivs forretning udvikler sig solidt. Vi oplever fortsat en stigning i indbetalinger, og resultatet før skat er på 146. mio. kr. i 1. kvartal 2022 sammenlignet med 128 mio. kr. for samme kvartal sidste år.

CEO i Velliv Steen Michael Erichsen

Om resultatet siger Vellivs administrerende direktør, Steen Michael Erichsen:

”I 1. kvartal 2022 har vi naturligvis opprioriteret rådgivningen af vores kunder på grund af de volatile investeringsmarkeder. Også under sådanne vilkår er vores værditilbud med tre kilder til afkast og et ekstraordinært fokus på personlig rådgivning særdeles relevant. Derudover udbetaler Velliv Foreningen i denne uge 450 mio. kr. i kontantbonus til Vellivs kunder. Det er en stor glæde at se den kundeejede forretningsmodel folde sig ud også i vanskelige markeder.”

 

Høj inflation og geopolitisk uro ramte de finansielle markeder i 1. kvartal 2022

2022 har indtil videre været udfordrende på det investeringsmæssige område på grund af høj inflation, stigende renter og krigen i Ukraine. Pensionskunderne er ikke gået fri af markedsuroen, men kan trods alt glæde sig over, at tabene på pensionsopsparingen er begrænsede som følge af en stor risikospredning i Vellivs porteføljer.

 

Kunder med VækstPension Aktiv og Index med Mellem risiko og mere end 15 år til pension fik et afkast på -5,0 pct., mens en tilsvarende kunde med VækstPension Aftryk havde et afkast på -5,4 pct.

Anm.: Vækstpension Aftryk er introduceret i juni 2020, hvorfor der endnu ikke eksisterer 3 års historik.

De seneste år har samlet set stadig været gode for pensionsopsparerne. På trods af både pandemi og krig i Ukraine har kunder med VækstPension Aktiv med Mellem risiko og mere end 15 år til pension opnået et afkast på 29,0 pct. over de seneste tre år. Kunder med VækstPension Index har i samme periode fået et afkast på 27,3 pct.