Resume af bødeforelæg, som Velliv, Pension & Livsforsikring A/S har accepteret og betalt

25-05-2022

Velliv, Pension & Livsforsikring A/S (”Velliv”) har modtaget et bødeforelæg fra NSK (tidligere SØIK) på 1,1 mio. kr., som Velliv har accepteret og betalt. Velliv var sigtet for i perioden fra juni 2019 til december 2020 at have haft forsikringsvilkår, der forskelsbehandlede gravide kvinder fra andre, og dermed at have overtrådt reglerne i § 8, jf. § 19, stk. 1, jf. stk. 3, i lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser (forsikringsligebehandlingsloven).

Kommentar fra Velliv til bødevedtagelsen

De pågældende vilkår var alene gældende for ca. 0,3 pct. af Vellivs kunder. Velliv burde ikke have haft de pågældende vilkår og beklager sagen over for ikke mindst kunderne i Velliv.