Stor pris til Velliv og DGI

07-11-2022

Fredag den 4. november 2022 vandt Velliv og DGI en pris for deres samarbejde om ImpulsPuljen til SPOT:ON Activation Award. Prisen var for det bedste sociale partnerskab.

Afspil video

Velliv og DGI har siden slutningen af 2020 haft et samarbejde med det formål at udfordre landets idrætsforeninger på nye fællesskaber – på de unges præmisser. Det sker gennem "ImpulsPuljen", hvor unge kan ansøge om penge til at opbygge fællesskaber. De unge får ansvaret for et kontantbeløb, økonomisk frihed og mulighed for at sparre med DGI om nye veje og foreningsfællesskaber. Ideerne kommer de unge selv med og de vurderes af andre unge i ImpulsPuljens "advisory boards".

Baggrunden for samarbejdet mellem Velliv og DGI og etableringen af ImpulsPuljen er, at alt for mange unge fravælger idrætten i teenageårene. Det koster på såvel den fysiske som den mentale sundhed. Impulspuljen uddeler penge til projekter i idrætsforeninger i Danmark, der har til formål at opbygge nuværende eller nye idrætsfællesskaber på de unges egne præmisser.

I år har ImpulsPuljen indtil videre aktiveret godt 2.000 unge og regner med at nå op på ca. 3.000 unge, inden året er omme.

Årets bedste sociale partnerskab
For os og DGI handler det ikke altid om at vinde, men vi er naturligvis glade for prisen og juryens motivation for kåringen, der blandt andet lyder:

”Foreningslivets positive og forpligtende fællesskaber er noget, som vi er stolte af, og som vi også gerne bryster os af i Danmark. Den er båret af passionen for en interesse og villigheden til at investere gratis og frivilligt i at bygge fællesskaber. Men modellen er under pres. Mange unge fravælger foreningslivet i teenageårene. Og det er paradoksalt, for det sker samtidig med, at en historisk høj andel af de unge oplever mistrivsel og ensomhed.

Derfor er samarbejdet mellem DGI og Velliv vigtigt. DGI har foreningskompetencerne og adgangen til de etablerede idrætsforeninger – Velliv har en interesse og forpligtelse til at ruste de unge til et sundt voksenliv med fokus på trivsel. Samarbejdet tilbyder derfor en ny og forfriskende tilgang til fællesskaber, der sætter de unge forrest og gør de nuværende og fremtidige unge medlemmer til en del af løsningen – inden de falder fra foreningslivet. Det er godt tænkt.

Juryen bifalder det gode og meget vigtige initiativ. ImpulsPuljen kan være medvirkende til at finde løsninger på en stor samfundsudfordring. Tilgangen er åben og involverende med de unge og deres interesser i centrum. ImpulsPuljen har i sin korte levetid været i stand til at aktivere mange unge i projektet og dermed skabe nye fællesskaber.”