Du kan i øjeblikket ikke logge ind i vores digitale selvbetjeningsløsninger. Vi arbejder på at løse problemet og beklager ulejligheden.

Udbetalinger til pensionister i 2023

22-12-2022

Har du startet udbetalingen af din pensionsopsparing, vil du den 30. december 2022 modtage den første udbetaling for 2023. I dagene omkring samme dato vil du også modtage et brev fra Velliv, som fortæller mere om dine udbetalinger.

Hvis du har din pension i gennemsnitsrente

Med pension i gennemsnitsrente er du garanteret en minimumsudbetaling. Velliv lever naturligvis op til denne garanti, men vi forventer generelt ikke at kunne udbetale mere end den garanterede minimumsydelse.

Hvis du har din pension i markedsrente

Med opsparing i markedsrente kan din pension stige og falde. Din månedlige udbetaling fastsættes som udgangspunkt frem til årets udgang, når du begynder at få udbetalt pension, og reguleres én gang årligt med virkning fra januar i det nye år.

Din pensionsudbetaling afhænger blandt andet af størrelsen af din pensionsopsparing og den såkaldte udbetalingsrente. Udbetalingsrenten er den rente, som udbetalingerne fastsættes på baggrund af. Den afhænger af det forventede fremtidige investeringsafkast efter fradrag af skat af pensionsafkast, hvor vurderingen fra Rådet for Afkastforventninger spiller en central rolle.

Hvis årets faktiske afkast bliver højere eller lavere end forudsat, kan dine udbetalinger stige eller falde. Din udbetaling kan også ændre sig – fx hvis Rådet for Afkastforventninger ændrer forventningen til de fremtidige afkast.

Svar på spørgsmål om udbetalingen af din pension i markedsrente

 • 1) Hvad er årsagen til, at min udbetaling for 2023 stiger, på trods af et negativt afkast i 2022?

  Udbetalingen stiger, fordi virkningen af et bedre forventet fremtidigt afkast overstiger effekten af det negative afkast i 2022.

  Afkastet i 2022 har været negativt. Renterne på de finansielle markeder er gået op, og det har sendt kurserne på blandt andet aktier og obligationer nedad. Men samtidig betyder det højere renteniveau, at udsigterne til afkast er bedre end tidligere. Dette gælder bredt og i særlig grad for obligationer, hvor der er udsigt til et større løbende afkast.

  Velliv – og den øvrige pensionsbranche – baserer prognoserne for pension på blandt andet størrelsen af din pensionsopsparing og den såkaldte udbetalingsrente. Udbetalingsrenten er den rente, som udbetalingerne fastsættes på baggrund af. Den afhænger af det forventede fremtidige investeringsafkast efter fradrag af skat af pensionsafkast, hvor vurderingen fra Rådet for Afkastforventninger spiller en central rolle. Rådet har for nyligt opjusteret forventningen til de fremtidige afkast – især i forhold til obligationer.

  Udsigten til bedre afkast fra obligationer har ekstra stor betydning for kunder, der enten nærmer sig pensionsalderen eller allerede er på pension. Det skyldes, at du på dette tidspunkt af opsparingsfasen har en stor andel af opsparingen placeret i risikoreducerende aktiver som obligationer i VækstPension.

 • 2) Hvad er årsagen til, at min udbetaling falder i 2023?

  Udbetalingen i 2023 falder, fordi dit afkast i 2022 har været negativt. Effekten af et højere fremtidigt afkast er desværre ikke tilstrækkeligt til at opveje virkningen af det negative afkast, du har fået i 2022. 

  Det påvirker især kunder, der har forholdsvis få måneder tilbage af deres udbetaling fra en ratepension. Det skyldes, at jo kortere tid der er til, at pensionsopsparingen udløber, jo mindre er effekten af en højere udbetalingsrente.

 • 3) Hvordan fastsættes min udbetaling for 2023?

  Vi fastsætter hvert år udbetalingen i midten af december. Den forventede værdi af pensionsopsparingen ved årsskiftet fordeles ud over den resterende udbetalingsperiode, og inkluderer den forventede forrentning af opsparingen. Den forrentning, der regnes med, kalder vi udbetalingsrenten.

 • 4) Hvad betyder det, at Velliv har ændret udbetalingsrenten?

  Udbetalingsrenten er udtryk for det forventede fremtidige afkast, og bruges i forbindelse med, at pensionsudbetalingen fastlægges.

  Når udbetalingsrenten hæves, er det typisk fordi, at Rådet for Afkastforventninger opjusterer deres forventninger til de fremtidige afkast. Dermed forventer vi, at din opsparing vil stige over tid, og vi kan derfor udbetale mere til dig.

  Hvis udbetalingsrenten sænkes, er det normalt fordi, at Rådet for Afkastforventninger nedjusterer deres forventninger til kommende afkast. Det vil påvirke din udbetaling.

 • 5) Kan udbetalingsrenten ændres igen?

  Ja. Velliv fastsætter den såkaldte udbetalingsrente ud fra blandt andet forventningerne til fremtidige afkast fra Rådet for Afkastforventninger. Rådet har i 2022 ændret deres forventninger for de fremtidige afkast, og derfor har vi også ændret vores forudsætninger.

  Ændres udbetalingsrenten, har det betydning for størrelsen af din udbetaling. Betydningen kan både være positiv eller negativ, afhængig af om udbetalingsrenten stiger eller falder.