Du kan i øjeblikket ikke logge ind i vores digitale selvbetjeningsløsninger. Vi arbejder på at løse problemet og beklager ulejligheden.

Uro på de finansielle markeder – Velliv anbefaler at have is i maven

22-02-2022

Opdateret d. 28. 2. 2022.

Starten på 2022 har budt på betydelige kursudsving på de finansielle markeder båret af stigende inflation. Først steg råvare- og fragtpriserne. Efterfølgende bredte inflationen sig til andre dele af samfundet, herunder fødevarepriserne. Forventningen om, at centralbankerne vil reagere på den højere inflation, har ført til stærkt stigende renter og faldende aktiekurser.

Uroen i Ukraine rammer de finansielle markeder hårdt

Nu rammes de finansielle markeder yderligere af situationen omkring Ukraine.

”Bølgerne på de finansielle markeder går højere, end vi længe har set. Årsagen er todelt og skal findes i usikkerheden omkring rente- og inflationsbilledet samt den geopolitiske situation i Ukraine. Begge dele bidrager til usikkerheden og er årsagen til de faldende markeder og nervøsiteten hos investorerne,” forklarer investeringsdirektør Anders Stensbøl Christiansen og fortsætter:  

”Verdensøkonomien ser fortsat stærk ud, og de regnskaber, som selskaberne leverer, overgår i mange tilfælde forventningerne. Ukrainekrisen tager toppen af væksten i den globale økonomi, men den kommer fra et meget højt niveau. Vi ser derfor ikke generelle tegn på en global økonomisk afmatning. Derfor holder vi fast i vores langsigtede strategi med en lille overvægt af aktier i porteføljen. Det er i vores optik det eneste rigtige. For vi ved, at usikkerhed er gift for de finansielle markeder. Det så vi senest i begyndelsen af covid-19 pandemien i 2020, hvor aktierne faldt med op mod 30 pct. men rettede sig lynhurtigt. Og både 2020 og 2021 endte jo som rigtig gode afkastår for pensionskunderne.”

Velliv anbefaler at have is i maven 

Anders Stensbøl Christiansen anbefaler, at kunderne i Velliv holder fast i den risikoprofil, som de allerede har i dag på deres opsparing med markedsrente.

”Uanset hvilken risikoprofil, du har valgt eller har på din pensionsopsparing, så bør du have is i maven. Det er nemlig svært at ramme de rigtige dage i et turbulent marked. Det er vigtigt at huske på – også når bølgerne går højt på investeringsmarkederne. At forsøge at sænke eller øge din risiko er utrolig vanskeligt. Risikoen, for at du taber på en sådan manøvre, er langt større end chancen for at få en gevinst. Det viser alle erfaringer fra tidligere kriser. Vi har en høj risikospredning og mange andre aktiver end aktier i vores portefølje. På den måde passer vi godt på din pensionsopsparing,” afslutter Anders Stensbøl Christiansen. 

Er du kunde i Velliv med et markedsrenteprodukt, har du sandsynligvis et livscyklusprodukt, hvor Velliv styrer risikoen og derigennem tager hånd om udsving på finansmarkederne. Du behøver derfor ikke gøre noget.