Urolig start på året

08-03-2022

De første to måneder af året har budt på negative afkast. Det gælder også for kunder med en opsparing i markedsrente i Velliv. I januar var det stigende inflation og derefter stigende renter, der fik aktiemarkederne til at falde. Og da denne uro havde lagt sig, og kurserne var begyndt at stige, blev verden ramt af krigen i Ukraine. Det fik endnu engang aktiemarkederne til at dykke, ligesom inflationen endnu engang steg ikke mindst som følge af stigende energipriser.

De fleste opsparerer i Velliv har VækstPension Aktiv med mellem risiko, og med 15 år til pension vil man ved udgangen af februar have oplevet et afkast på -5,8 pct. inkl. DinKapital. Har du VækstPension Index og VækstPension Aftryk vil du tilsvarende have opnået et afkast på henholdsvis -6,0 og -6,9 pct. De øjeblikkelige afkast skal ses i lyset af, at afkastet i 2021 var rigtig højt med afkast i omegnen af 14 pct.

Fortsat tiltro til verdensøkonomien

På langt sigt er det fortsat Vellivs opfattelse, at verdensøkonomien bredt set er robust. Vi tror på den baggrund, at der er mere at komme efter i det globale opsving, vi har set på bagsiden af Coronapandemien. Vores nuværende forventning for hele år 2022 peger i retningen af et afkast omkring nul eller et mindre positivt afkast. Vi skal dog ikke lægge skjul på, at situationen er blevet mere usikker i forlængelse af den forfærdelige situation i Ukraine, og udviklingen i konflikten vil være særdeles tonegivende for årets udvikling på de finansielle markeder.

Et godt råd

Pensionsopsparing er langsigtet opsparing, hvor vi anbefaler at have is i maven – og hverken skifte opsparingsprodukt eller risikoprofil midt i et turbulent marked. Det er nemlig svært at ramme de rigtige dage, når bølgerne går højt på aktiemarkederne. At forsøge at ramme markedet på det rigtige tidspunkt ved at sænke eller øge risikoen er utrolig vanskeligt - om ikke umuligt. Risikoen for at tabe på en sådan manøvre er langt større end chancen for at få en gevinst. Det viser alle erfaringer fra tidligere kriser. I Velliv har vi en høj risikospredning og mange andre aktiver end aktier i vores portefølje. Og igennem en aktiv risikostyring passer vi godt på din pensionsopsparing.