12 danske investorer går sammen om at øge pres på Amazon

17-05-2023

12 danske institutionelle investorer går nu sammen om at øge presset på Amazon, når det gælder arbejdstagerrettigheder i selskabet.

I efteråret 2022 tog de tre danske pensionsselskaber Sampension, PenSam og PKA initiativ til en dialog med Amazon med henblik på at få dokumentation for, at Amazon respekterer sine medarbejderes ret til at organisere sig i en fagforening og forhandle løn og arbejdsvilkår kollektivt. Og initiativet er netop blevet udvidet med Vellivs deltagelse sammen med en række andre danske institutionelle investorer, så der nu lægges et yderligere dansk investorpres på Amazon for at sikre de grundlæggende arbejdstagerrettigheder.

Baggrunden for dialoginitiativet er en lang række sager, hvor Amazon beskyldes for brud på arbejdstagerrettighederne, hvilket samtidig stemmer dårligt overens med selskabets egne principper på området. Derfor vil de danske investorer have Amazon til at levere en uafhængig rapport, der viser, hvordan selskabet helt konkret sikrer medarbejdernes rettigheder i praksis.

I en fælles udtalelse fra de 12 investorer i initiativet lyder det:

”Som aktive investorer har vi hver især i forvejen via forskellige indsatser gjort vores indflydelse gældende i Amazon med henblik på at sikre medarbejdernes rettigheder. Og ved at gå sammen i dette dialoginitiativ vil vi nu lægge endnu mere pres på selskabet. Med initiativet sender vi samtidig et stærkt signal om, at arbejdstagerrettigheder er et helt centralt fokusområde for danske investorer, og at vi tager de mange sager om Amazon på dette område meget alvorligt.”

Stadig flere lægger pres på
Der er en bevægelse i gang internationalt, hvor stadig flere investorer lægger pres på Amazon omkring arbejdstagerrettigheder. Og med dette initiativ, som supplerer vores øvrige indsatser for at påvirke selskabet, kan vi bidrage yderligere til denne udvikling og dermed øge muligheden for at gøre en reel forskel – både frem mod den kommende generalforsamling og over tid.

På Amazons generalforsamling i maj sidste år blev der fremsat et aktionærforslag om, at Amazon udarbejder en rapport, der beskriver, hvordan selskabet sikrer medarbejdernes ret til at organisere sig og forhandle kollektivt. Forslaget blev støttet af en betydelig andel af aktiekapitalen (38 pct.). I år er der igen fremsat et forslag, som denne gang beder bestyrelsen rekvirere en vurdering af Amazons tilgang til at sikre medarbejdernes ret til at organisere sig og forhandle kollektivt foretaget af en uafhængig tredjepart.

De i alt 12 danske investorer, som er med i dialoginitiativet med Amazon, forvalter en formue på samlet set 5000 mia. kr.

Aktivt ejerskab

I Velliv arbejder vi for at være en aktiv ejer og konstruktiv investor overfor de selskaber, vi investerer i. Formålet med vores udøvelse af aktivt ejerskab er at påvirke adfærd, strategier og udvikling. Det gør vi blandt andet gennem dialog, støtte til investorerklæringer samt stemmeafgivelse på generalforsamlinger for at fremme en mere bæredygtig udvikling. Læs mere om Vellivs aktive ejerskab

De 12 danske investorer er:
 • AP Pension
 • AkademikerPension
 • Danica Pension
 • Danske Bank Asset Management
 • Nordea Investment Management
 • PBU
 • Pensam
 • PensionDanmark
 • PFA
 • PKA
 • Sampension
 • Velliv