Nye regler på pensionsområdet

09-01-2023

Der er efterhånden tradition for, at et nyt år betyder nye regler på pensionsområdet. Sådan er det også i 2023. Hvis du har kort tid til pension, eller hvis du stadig arbejder efter folkepensionsalderen, er der godt nyt.

Du kan indbetale mere på en aldersopsparing

Fra i år bliver det endnu mere interessant at spare op på en aldersopsparing. Indbetalinger op til det høje loft på 56.900 kr. udvides fra 5 til 7 år inden folkepensionsalderen. Samtidig løftes loftet for den lave indbetaling fra 5.500 kr. til 8.800 kr.

Indbetaling til en aldersopsparing giver ikke skattefradrag på indbetalingstidspunktet. Til gengæld skal der ikke betales indkomstskat, når pensionen senere hen bliver udbetalt. Desuden modregnes udbetalinger fra en aldersopsparing ikke i folkepension.

  • Opsparing i aldersopsparing kan derfor være særlig fordelagtig, hvis du har udsigt til modregning i folkepensionstillægget som pensionist. Det gælder især, hvis du ikke betaler topskat, når du sparer op til pension.
  • Betaler du topskat anbefaler vi normalt at spare op i ratepension eller en livsvarig pension, for så får du et stort skattefradrag. Men aldersopsparing kan være et alternativ til anden opsparing, da afkastet beskattes med 15,3%, hvilket er mindre end afkastbeskatningen på aktier og anden kapitalindkomst på 27-42%.

Det bliver mere attraktivt at arbejde som pensionist fra 2023

Fra 1. januar 2023 vil folke-, førtids- og seniorpensionister ikke blive modregnet i pension fra det offentlige, hvis ens ægtefælle eller samlever er i arbejde.

I sommeren 2022 er der desuden indgået politisk forlig om, at det skulle være helt slut med at modregne egen arbejdsindtægt i folkepensionen fra 1. januar 2023. Aftalen er imidlertid endnu ikke omsat til lov. Dette forventes at ske i løbet af 2023 og i givet fald med tilbagevirkende kraft, så det gælder for hele 2023. Vi vender tilbage, når vi ved mere.

Har du spørgsmål

Du er velkommen til at ringe til os på 70 33 99 99 eller skrive til os via velliv.dk/kontakt, hvis du har spørgsmål.

Kort om modregningsreglerne for folkepension
  • For enlige nedsættes pensionstillægget med 30,9% af indtægt udover 91.300 kroner om året.
  • For gift/samlevende med ikke-pensionist nedsættes pensionstillægget med 32% af begges indtægter (undtagen ægtefælles/samlevers lønindtægt) ud over 182.900 kroner om året.
  • For gift/samlevende med pensionist nedsættes pensionstillægget med 16% af begges indtægter (undtagen ægtefælles/samlevers evtentuelle lønindtægt) over 182.900 kroner om året.
  • Egen indkomst fra arbejde og selvstændig virksomhed forventes ikke at indgå i modregningsgrundlaget for folkepension fra 2023.