Fornuftige afkast i 2023 – men øget uro

01-09-2023

Afkastet har generelt været godt i 2023, og vi har på nuværende tidspunkt opnået et afkast, der ca. svarer til, hvad man normalt kan forvente at få på et helt år.

Vi har i den senere tid oplevet stigende uro på de finansielle markeder. Det skyldes blandt andet, at aktiemarkederne pt. er prissat ud fra en forventning om, at der i USA ikke kommer yderligere rentestigninger i år, og at der allerede næste år kommer seks rentenedsættelser af hver 0,25 procent. Desuden forventes en vækst på 3 procent i den amerikanske økonomi og en stor indtjeningsvækst i amerikanske virksomheder.

Der er således tale om meget positive forventninger til fremtiden – og i Vellivs optik er forventningerne også for positive. Pr. 31. juli 2023 havde kunder med 15 år til pension og mellem risiko opnået et afkast på mellem 6,8 – 9,1 procent afhængigt af produktvalg. Udviklingen på aktiemarkederne har imidlertid været negativ i august. Her har verdensindekset MSCI World tabt i omegnen af ca. 3 procent, hvilket har påvirket pensionsafkastet negativt siden slutningen af juli. Ved udgangen af august har de tilsvarende kunder således opnået et afkast på 5,6-8,0 pct.

Kilde: Nikolaj Holdt Mikkelsen

”Jeg er måske ikke helt så positiv som dem, der peger på plus for resten af 2023. Aktiemarkedet er alt i alt prissat til den dyre side lige pt. Derfor forventer vi, at aktiemarkedet godt kan tabe pusten og give nogle tab fra det nuværende niveau. Markedet har imidlertid allerede været godt i år, og derfor forventer vi også positive afkast, når vi kigger på hele året,” forklarer investeringsdirektør Anders Stensbøl.

Stor usikkerhed om retningen på verdensøkonomien

Sjældent har der været større usikkerhed om, hvor verdensøkonomien bevæger sig hen end netop nu. Således ser vi store regionale forskelle. Det eksemplificeres fx af begyndende recession i Tyskland, mens økonomien i Danmark fortsat udvikler sig utrolig stærkt. Derfor arbejder Velliv netop nu med to hovedscenarier for udviklingen, og vi har derfor fortsat en mindre undervægt af aktier i vores porteføljer.

Uanset udviklingen er det vigtigt at understrege, at vi står et godt sted. Husholdningerne verden over ser meget stærkere ud, end vi har set ved indgangen til tidligere kriser. Og forbrugerne har mere end en gang været nøglen til at komme ud af en recession. Samtidig har centralbankerne mulighed for at øge aktiviteten ved at sænke renterne igen. Og Danmark er forundt med en af verdens stærkeste økonomier.

 

Vellivs tre scenarier til udviklingen i de kommende 15 mdr.

 1. Det positive scenarie: Den bløde landing – 45 procent sandsynlighed
  Den bløde landing tager udgangspunkt i, at der undgås en recession, og at væksten i verdensøkonomien fortsætter. Dermed undgår vi en større krise med stigende arbejdsløshed, flere konkurser osv.
    
 2. Det negative scenarie: Recession – 45 procent sandsynlighed
  I forlængelse af centralbankernes store og mange renteforhøjelser i forsøg på at bremse inflationen, falder aktiviteten i samfundet til et lavere niveau. Det kommer blandt andet til at føre til flere ledige, og bankerne må tage flere tab på udlån til både virksomheder og private.

 3. Det meget positive scenarie: Guldlok - 10 procent sandsynlighed
  Vi har slet ikke set toppen endnu. Verden kommer stærkere ud. Væksten stiger yderligere, og aktiviteten i verdensøkonomien tager yderligere til, og samtidig falder inflationen fortsat tilbage til de ca. 2 procent Arbejdsløsheden og antallet af konkurser falder yderligere.