Nu kan folkepensionister arbejde uden modregning

09-06-2023

Folketinget har vedtaget at afskaffe modregning af egen arbejdsindtægt i folkepensionen. Dermed er der sat punktum for den mere end 1 år lange periode med uvished om reglerne for folkepension.

Afskaffelsen af modregning som følge af folkepensionisters egen indtægt ved arbejde betyder at, folkepensionister vil modtage hele deres grundbeløb og pensionstillæg, uanset om de har en arbejdsindtægt ved siden af. Ændringen  har virkning fra 1. januar 2023.

Automatisk efterregulering for 2023

Folkepensionister, der får nedsat deres grundbeløb og pensionstillæg i løbet af 2023, på grund af egen arbejdsindtægt, vil få pengene tilbage i forbindelse med efterreguleringen af pensionen for 2023. Det sker i 2024.

Udbetaling Danmark udsender fra slutningen af maj 2024 automatisk en opgørelse af, om du har fået den folkepension, du havde ret til i 2023.
Du kan evt. læse mere her

Folkepension, lønindkomst, DK, arbejdsmarkedsbidrag, Velliv, Pension

Så meget får du ud af de nye regler

Beregninger fra Velliv viser, at en pensionist med en arbejdsindkomst på 300.000 kr. årligt vil kunne opnå en merindtægt på ca. 2.000 kr. før skat om måneden eller ca. 25.000 kr. om året ved at afskaffe modregning af arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg.

Gevinsten er de gule søjler. Det er det beløb som med de nuværende regler bliver modregnet i folkepensionen, hvis man har en arbejdsindkomst som angivet ud af den vandrette akse.

Anm.: En enlig pensionist, der ud over arbejdsindkomsten får udbetalt 20.000 kr. fra ATP om året.

Kilde: Velliv

Flere hænder og klare regler

Da den politiske aftale blev indgået i januar 2022, var der fokus på dels at sikre yderligere arbejdskraft til et presset arbejdsmarked og samtidig gøre pensionssystemet nemmere at forstå og langt mere overskueligt.

Om aftalen om afskaffelse af modregning af egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg siger Jens Christian Nielsen:

”Jeg glæder mig især over, at det er et skridt til at gøre et svært tilgængeligt pensionsområde mere gennemsigtigt. I Velliv ser vi gerne, at en forenkling af pensionssystemet gennemføres mere bredt. Det vil give øget lyst og incitament til egen opsparing til glæde for både den enkelte og for Danmark samlet set.”

Kontakt:

Rådgivningsekspert Jens Christian Nielsen
Telefon: 2555 6396