Positiv start på 2023

03-04-2023

Efter en rigtig positiv start på de finansielle markeder, kom afkastene lidt ned i marts måned, men der er stadig positive afkast på din pensionsopsparing i 2023. Læs her om situationen på de finansielle markeder og hvad vi gør i Velliv.

Aktierne forventes at ligge højere om 2-3 år

I Velliv er vi optimistiske om udviklingen på aktiemarkedet, når vi ser 2-3 år frem i tiden, da vi forventer, at den globale økonomi vil klare sig godt, når vi ser et par år ud i horisonten.

I mellemtiden kan det ikke udelukkes, at vi skal igennem en mindre periode med økonomisk tilbagegang. Her skal vi se imod USA: De amerikanske forbrugere sætter ofte dagsordenen for, hvad der kommer til at ske i den øvrige verden. De har hidtil brugt masser af penge og har haft råd til det, da de sparede godt op igennem corona-årene. Men den fest kan ikke fortsætte. Flere vil have brug for at låne hos bankerne og her har meget ændret sig, da Silicon Valley Bank kom i likviditetsproblemer.

Krisen i bankverdenen – ikke mindst i USA – kan også føre til, at det bliver vanskeligere at optage nye lån. Det kan få forbruget til at falde. Samlet set er der i dag en øget forventning om, at USA allerede i år vil blive ramt af recession. Derfor forventer vi ikke, at aktierne generelt vil stige yderligere i år. Det bedste bud lige nu er, at aktierne vil ligge på et uændret niveau ved udgangen af i år, men efter at de i løbet af året har været længere nede.

Stabile til svagt faldende renter i udsigt

Inflationsspørgsmålet er nu trukket lidt i baggrunden. I stedet er der øget fokus på ikke at bremse aktiviteten i økonomien for voldsomt. Derfor er der nu forventningen, at renterne har toppet i USA, hvilket også vil smitte af i Europa.

For Danmark forventer vi, at en 30-årig realkreditobligation vil falde fra 5 til 4 pct. For de korte renters vedkommende forventer vi, at F1-renten vil ligge nogenlunde stabilt på de nuværende 3 pct.

Det gør vi i Velliv

Vi forventer, at året i år bliver endnu et udfordrende år - omend betydeligt bedre end sidste år. Vi ligger pt. undervægtet i aktier med knap 10 pct. med henblik på at beskytte porteføljen mod tab i takt med, at en recession vil blive priset ind i markedet. Derudover har vi øget eksponering mod obligationer, hvor vi nu kan hente nogle attraktive renter. Det drejer sig fx om statsobligationer i Canada, Australien, New Zealand og USA m.fl.

Selv om vi lige nu har fokus på at beskytte porteføljen, har vi også øje for, at vi fra tidligere kriser ved, at tingene hurtigt kan vende. Derfor skal porteføljen - foruden at være robust - også kunne tage del i en evt. hurtig optur lidt i stil med den vi så i januar. Det er nemlig helt afgørende ikke at misse starten på en positiv korrektion i markedet. Derfor anbefaler vi, at kunderne holder fast i deres risikoprofil og husker på, at Velliv løbende justerer strategien afhængigt at vejrudsigten.