Velliv får godkendt SBTi-klimamålsætninger

19-01-2024

Velliv har fået godkendt vores near-term SBTi-målsætninger.

SBTi-samarbejdet er med til at skabe målbarhed i den grønne omstilling, hvilket ellers er vanskeligt. Det er helt afgørende for os på bedste vis at understøtte vores kunders ambitioner. Med godkendelsen kan vores kunder have tillid til, at vores miljømål hviler på et fundament af anerkendte standarder og valid forskning.

Vellivs ambitiøse målsætninger kommer til udtryk i driften af Velliv, gennem aktivt ejerskab i vores porteføljeselskaber og i samarbejdet med leverandører, hvor vi indgår i dialog om bl.a. at fastsætte målsætninger og transitionsplaner om CO2-reduktion i tråd med Parisaftalen.

Velliv tilsluttede sig SBTi i 2022 som led i vores klimastrategi. Med tilsagnet fulgte en intensiv forberedelse og godkendelsesproces, som har været en lærerig udviklingsrejse for os. Vi er derfor meget stolte over at komme gennem nåleøjet, og vi glæder os til det fortsatte arbejde for et bedre klima sammen med vores kunder og samarbejdspartnere.

Læs mere her