Velliv investerer 2 mia. kr. i certificerede skove

09-10-2023

Og den første mia. kr. er allerede blevet tildelt til Manulife Investment Management, som er verdens største forvalter af skove. Manulife Investment Management, der er Vellivs samarbejdspartner på den første skovinvestering, er godt i gang med at udvælge skovområder i Nordamerika og Oceanien og vil investere pengene over de næste 5-6 år. I alt forventer Velliv at råde over 4-6 skovarealer af i alt:

31.000 hektar skov
når de første penge er investeret
Det svarer til et område på størrelse med 45.000 fodboldbaner eller hele Langeland

Anden halvdel af investeringen på 2 mia. kr. forventes at blive tildelt til yderligere tre forvaltere i løbet af 2-3 år.

Gode afkast og hensyn til klima og biodiversitet skal gå hånd i hånd

Christoph Junge, der er chef for alternative investeringer i Velliv forklarer, at skovinvesteringerne både passer godt ind i Velliv investeringsfilosofi men samtidig også bidrager til det fortsat øgede fokus som Velliv har på bæredygtighed:

”Skov er typisk ikke det første man tænker på, når tankerne falder på pensionsinvesteringer, men det er en rigtig interessant aktivklasse i og med at der er tale om en langsigtet investering, der rimer godt på pensionsopsparing og så kan vi samtidig investere i certificeret bæredygtig skovdrift, der tager højde for og sikrer en balance mellem miljø, sociale forhold og økonomi hen over tid.”

Skovinvesteringerne forventes at leve op til EU taksonomien og dermed tælle med i de 20% af aktiver der understøtter den grønne omstilling, som vi har som mål at investere i frem mod 2030. Og samtidig er det også muligt at sikre gode afkast til kunderne.

Christoph Junge, Alternative investeringer, Velliv, Portræt

Bæredygtighed der giver økonomiske resultater

”Denne skovinvestering bidrager med et attraktivt stabilt afkast med lav risiko. Vi forventer at opnå et afkast i niveauet 6-7 pct. pr. år efter alle omkostninger. I lyset af den lave risiko som investeringen har, er det et rigtigt fornuftigt risikojusteret afkast. Det understreger, at fokus på bæredygtighed kan give konkurrencedygtige økonomiske resultater,” siger Christoph Junge og fortæller desuden, at investeringerne i skov også skal bidrage til at sikre kunders købekraft. Historisk har der således været en prisudvikling på land, træ og tømmer, der følger forbrugerpriserne.

 

Skove i Nordamerika og Oceanien sikrer stabilitet og ordnede forhold

Skovinvesteringerne er med til at sprede og mindske risikoen i Vellivs samlede investeringsportefølje. Ligeledes er skovinvesteringerne i Nordamerika og Oceanien udvalgt med henblik på at sikre en lav risiko. Således har skovinvesteringer i de regioner den fordel, at der allerede eksisterer en etableret skovindustri med dertilhørende infrastruktur og udpræget retssikkerhed. Det er ikke altid tilfældet i de mindre udviklede markeder. Derudover kan valutarisikoen i kernemarkederne afdækkes både nemt og billigt, hvilket ville være for dyrt i fx de mindre udviklede markeder. Og netop valutarisikoen er et væsentligt fokuspunkt i en ellers meget stabil aktivklasse som skovinvesteringer er.

Investeringerne markerer en ny retning for Velliv i overensstemmelse med den nyligt udviklede strategi for netop skovinvesteringer. Strategien lægger ikke kun vægt på økonomisk afkast, men lægger også stor vægt på bæredygtige skovforvaltningspraksisser og deres bredere miljømæssige indvirkning herunder bæredygtig skovforvaltning gennem forskellige initiativer såsom projekter til kompensation af CO2-udledning, vådområdebeskyttelse, forbedring af økosystemer til naturlige kreditter, leasing af landbrugsrettigheder og andre metoder til at optimere jordværdien.

Om Manulife Investment Management
Manulife Investment Management forvalter cirka 2,3 mio. hektar skov i USA, Canada, New Zealand, Australien, Brasilien og Chile, og 100 % af disse skove er certificeret under enten Sustainable Forestry Initiative® (SFI®) eller Forest Stewardship Council ® (FSC®). Selskabet har mere end 35 års erfaring inden for bæredygtig skovdrift. Derudover forvalter selskabet også cirka 162.000 hektar landbrugsjord i store landbrugsregioner i USA og i Canada, Chile og Australien.