Højt afkast til pensionsopsparere i år – og gode udsigter

04-06-2024

2024 har været et godt år for pensionsopsparere med nye rekorder på aktiemarkederne. De amerikanske og europæiske aktiemarkeder steg i maj efter et fald i april.


Verdensindekset er oppe med 9,5 % efter de første fem måneder af året. Det ses blandt andet med en stigning på 23,7 % hos store aktier som de amerikanske "Magnificent 7", der indeholder bl.a. Apple, Microsoft, Amazon og Tesla-aktier. Også de store europæiske "GRANOLAS"-aktier (som indeholder bl.a. Novo Nordisk, Nestlé, L’Oreal og GSK) er oppe med 10,9 %, og aktier i udviklingslandene er steget 7,5 %

Der er også fremgang på obligationerne. Her har kurserne haft fremgang i maj efter fire måneder med stigende renter og faldende kurser.

Høj risiko har givet de største afkast


Den positive bølge på aktier og obligationer smitter af på afkastet på din pensionsopsparing. Her har kunder med høj risiko opnået de største afkast i år på mellem 6,5-8,9 %. Især VækstPension Index og VækstPension Aftryk har klaret sig godt med afkast på henholdsvis 8,9 og 8,7 %.

Afkast i % 2024 t.o.m. maj*

  VP Aktiv VP Index VP Aftryk
Høj 6,5 8,9 8,7
Mellem 4,9 5,9 5,9
Lav 3,5 3,4 3,7

*15 år til pension

Positive økonomiske vækstudsigter

Økonomien har udviklet sig bedre end forventet i år. Servicesektoren vokser på grund af et stærkt arbejdsmarked og stigende købekraft. Den globale fremstillingssektor er også på vej frem efter en recession sidste år, hvilket er positivt for især Tyskland. Og udmeldingen fra den amerikanske centralbank om, at renten ikke hæves yderligere, har givet en optimisme og forventninger om lavere renter, hvilket også kommer os i Europa til gode – fx påvirker det de danske boligejere positivt via realkreditten.

Faldende inflation og udsigt til rentenedsættelser

Inflationen i USA har været højere end forventet i begyndelsen af året, men viser nu tegn på fald. Nogle økonomer spekulerer i, om ikke den amerikanske centralbank sætter renten ned i september. I Europa forventes den første rentenedsættelse i juni, og så med yderligere to nedsættelser i år på grund af faldende inflation. Schweiz og Sverige har allerede begyndt at sænke renterne.


Udsigt til gode afkast til pensionsopsparerne for hele 2024

Vi forudser et afkast på pensionsopsparingerne for hele året mellem 6 og 9 % båret af de positive økonomiske vækstudsigter og en forventning om, at den europæiske centralbank, ECB, sænker renten til sommer, samt at den amerikanske Fed nedsætter renten i løbet af efteråret.

Den geopolitiske uro i flere dele af verden udgør netop nu den største uro for retningen i verdensøkonomien og for årets afkast. Her har vi især fokus på, hvordan energipriserne, inflationen og verdenshandlen påvirkes af de aktuelle konflikter. Velliv monitorer dette tæt.