Se kortet: Så meget har du og naboerne til pension

03-06-2024

I Velliv har vi undersøgt danskernes primære formuer (pensionsopsparing, opsparing i frie midler og friværdier) som det fordeler sig i landets 98 kommuner.

Overordnet kan danskerne se frem til 18-20 år som pensionist, hvis de trækker sig tilbage den dag, hvor de også begynder at modtage folkepension. Vores undersøgelse viser, at den generation, der er på vej mod pension, i gennemsnit har en formue, der kan finansiere ca. 12,5 år af deres pensionstilværelse uden at gå ned i økonomisk levestandard.

Det tal dækker over et gennemsnit. Set over en bred kam, kan mange danskere se ind i en meget tryg økonomisk alderdom, fordi de har en stor opsparing og/eller friværdi i boligen, som kan indgå i forbruget som pensionist. En mindre andel af danskerne skal dog indstille sig på at skrue noget ned for forbruget.

Robuste opsparinger hos de yngre

For de lidt yngre generationer viser undersøgelsen, at flere vil opnå en god økonomi som pensionister. Det skyldes, at mange danskere sparer op til pension igennem hele livet – et privilegie som langt fra alle, der går på pension nu, har haft.

 

"Ser vi på de yngre danskere, så ser de ind i nogle robuste pensionsopsparinger"

"Fra første dag på arbejdsmarkedet har de indbetalt meget, og de skal desuden være mange år på arbejdsmarkedet. Vores egne data i Velliv tyder på, at ¾ af alle danskere op til midten af 40’erne sparer nok op til at få en skøn seniortilværelse,” siger Jens Christian Nielsen, der er rådgivningsekspert i Velliv.


Se her, hvordan det ser ud i din kommune:

Hvor meget bør du spare op?

Vellivs tommelfingerregel for en robust pensionsøkonomi er, at du skal have en opsparing til pension, der svarer til 7 års løn (din løn lige op til pensionstidspunktet) og derudover 2-3 års årslønninger i friværdi og/eller anden opsparing (fx i banken som opsparing eller investeringer). Nærmer du dig det niveau, så kan du se ind i en tryg økonomi som pensionist, hvis du går på pension på folkepensionstidspunktet. For sammen med folkepensionen og ATP giver en formue på samlet 10 gange din årsløn plads til uændret forbrug som pensionist i ca. 18 år.


Sådan har vi gjort

På baggrund af data fra Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank og Finansdanmark har vi estimeret 2023-niveauet for den gennemsnitlige pensionsopsparing efter skat (ikke-beskattet pensionsopsparing indgår med 60 pct.), friværdi i boligen og opsparing i frie midler (indestående i pengeinstitutter og investeringer i investeringsforeninger, aktier og obligationer mv.) for personer, der står umiddelbart over for pension.

Vi sætter de samlede formuer i forhold til den disponible indkomst for personer i 50'erne, som Danmarks Statistik har opgjort for 2022. Indkomsten er fremregnet til 2023-niveau ud fra udviklingen i timelønnen i den privat sektorer i 2023 ifølge Økonomisk Redegørelse, december 2023.

Endelig har vi estimeret, hvor mange års forbrug den samlede formue kan finansiere, idet der er regnet med et indkomstbehov som pensionist på 75% af den disponible indkomst, og at en del dækkes af gennem folkepensionens grundbeløb (på 80.328 kr. i 2023) og atp på 20.000 kr.