Aktielisten

Specifikation af noterede kapitalandele pr. 31. december 2018.