Finanstilsynet - Redegørelser og meddelelser læses her

Når en finansiel virksomhed har modtaget en redegørelse fra Finanstilsynet, skal virksomheden offentliggøre redegørelsen på sin hjemmeside senest tre hverdage efter, at virksomheden har modtaget redegørelsen. Vellivs redegørelser, samt eventuelt øvrige meddelelser fra Finanstilsynet offentliggøres på denne side.

Redegørelser fra Finanstilsynet

Dato

Redegørelse Kommentar
12. juli 2024 Redegørelse om funktionsinspektion af IT-risikostyring i Velliv, Pension & Livsforsikring A/S Velliv tager påbuddene til efterretning og vil sikre, at vi fremadrettet lever op til kravene.
7. juli 2023 Redegørelse om påbud til Velliv om sikring af tilstrækkelige præmier og om overholdelse af det fordelingsmæssige kontributionsprincip Påbud taget til efterretning. Se vores kommentar her.
22. juni 2023 Redegørelse om funktionsinspektion af aktuarområdet i Velliv, Pension & Livsforsikring A/S Reaktioner taget til efterretning. Se vores kommentar her
7. marts 2023 Påbud om egenkapitalens risikoforrentning og påbud vedr. dækning af et negativt realiseret resultat Påbud taget til efterretning.

Afgørelserne har alene betydning for historisk periodisering af anvendelsen af egenkapitalens midler.
25. maj 2022 Resume af bødeforelæg, som Velliv har accepteret og betalt Påbud taget til efterretning
24. juni 2021 Påbud om hensættelser til tabsgivende risiko-produkter Påbud taget til efterretning. Se vores kommentar her.
12. juni 2020 Redegørelse om inspektion i Velliv, Pension & Livsforsikring A/S Påbud taget til efterretning