Forsikringssvindel

Her på siden kan du læse om, hvordan vi i Velliv vil komme forsikringssvindel til livs.

Forsikringssvindel er stadig mere udbredt og vurderes at koste pensions- og forsikringskunderne op mod 4 mia. kr. årligt. Desværre finder forsikringssvindel også sted i Velliv. I Velliv afdækker vi ca. 15-20 sager årligt til en værdi af ca. 75 mio. kr. i alt.

Velliv er ejet af alle kunder gennem det automatiske medlemskab af Velliv Foreningen. Det betyder, at enhver form for forsikringssvindel rammer dem, som ikke snyder. Det er naturligvis ikke rimeligt, at meget få skal tage så meget fra så mange. Derfor har Velliv fokus på at afdække svindel, og derfor kommer vi til at fortsætte med det. Vores adfærd er i øvrigt i tråd med danskernes forventninger. En undersøgelse fra april 2020* viser nemlig, at 97 pct. af danskerne angiver, at forsikringsselskaberne skal bekæmpe svindel.

Når vi får mistanke om svindel
Svindelefterforskning hører til blandt de allersværeste etiske overvejelser, som vi tager i et pensionsselskab. Der er naturligvis ingen, der vil bryde sig om at blive undersøgt, uanset hvordan det foregår. Derfor har vi i Velliv meget klare forretningsgange for, hvornår vi indleder en undersøgelse i forbindelse med mistanke om svindel, ligesom vi har meget strikse regler for, hvilke typer af undersøgelser vi iværksætter.

Når vi får mistanke om svindel, følger vi forsikringsbranchens etiske kodeks med henblik på at sikre mindst mulig indgriben overfor den mistænkte. Det betyder typisk, at vi med kundens accept indhenter offentlige journaler og lægeoplysninger eller lignende. I sjældne tilfælde kan vi være nødt til at indsamle informationer fra offentligt tilgængelige kilder på internettet, fx Facebook eller lignende. I omegnen af 5-10 gange årligt er vi nødsaget til at foretage observation af kunden for at få indtryk af, om fx kundens fysiske formåen svarer til det oplyste. Observation sker alene for at sikre en faktuelt korrekt og objektiv belysning af sagen – og naturligvis altid inden for rammerne af lovgivningen.

Kunder, som vi har undersøgt som følge af mistanke om forsikringssvindel, informeres selvfølgelig altid om de undersøgelser, som Velliv har foretaget.

Når vi stopper udbetalingerne
Når vi træffer afgørelser om fx at stoppe en forsikringsudbetaling som følge af svindel, sker det altid på baggrund af mange undersøgelser og flere kilder. Således vil vi aldrig basere en afgørelse på få nedslagspunkter.

Vi bakker altid op om kundernes mulighed for at få afprøvet vores afgørelser ved Forsikringsankenævnet og evt. ved domstolene.

Vi har fokus på at gøre det endnu bedre
I Velliv er vi grundlæggende trygge ved vores arbejdsgange og beslutninger, der baserer sig på mange undersøgelser og kilder. Vi har dog fokus på, hvordan vi kan gøre det endnu bedre. Det gør vi bl.a. ved løbende at evaluere, hvordan vi bedst kan fortsætte med en konsekvent fremfærd overfor svindel. Vi kigger på forskellige områder ift. hvordan vi kan gøre det bedre.