Aktivt ejerskab

Det er vores politik at være en aktiv ejer og konstruktiv investor overfor både selskaber og kapitalforvaltere. Formålet er at påvirke adfærd og udvikling i overensstemmelse med vores politik for ansvarlige investeringer. Det aktive ejerskab består både af dialog, udøvelse af vores stemmeret samt eksklusion af selskaber.

Vi overvåger løbende vores investeringer og de samarbejdspartnere, der investerer på vores vegne.

Monitoreringen, som udføres ved egen overvågning samt tredjeparts research og screening, skal identificere selskabers eventuelle brud på internationale principper og retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd.

Vores investeringsportefølje er globalt investeret, og vi mener, at problemer bedst løses i internationale sammenhæng med respekt for lokale forhold. Vi har derfor valgt en globalt velanset og førende leverandør af screeningsløsninger og overvågning: Institutional Shareholder Services Inc. (ISS). 

Monitoreringen skal også bidrage til vurderingen af det enkelte porteføljeselskabs ESG-risici, samarbejdspartneres ESG-beredskab og endeligt risikoen i den samlede investeringsportefølje.

Viser vores overvågning en uhensigtsmæssig adfærd hos de selskaber vi investerer i, går vi i dialog med dem. Formålet med dialogen er at bidrage til en påvirkning af et selskab for på den måde at forebygge og/eller afbøde den uhensigtsmæssige adfærd i selskabet.

Jo mere kapital, en investor har investeret i et selskab, jo mere vægter investorens stemme overfor ledelsen i selskabet. For at få mere vægt bag vores stemme har vi derfor valgt at samarbejde med andre institutionelle investorer, når vi går i dialog med de selskaber, vi har investeret i. Vi har valgt at benytte en internationalt velanset samarbejdspartner, Institutional Shareholder Services Inc. (ISS) til at udføre det systematiske arbejde med de selskaber, der ligger i vores investeringsportefølje. Derudover er der forhold, vi som stor dansk investor foretrækker at håndtere selv. Derfor foretager vi, som supplement, selv visse engagementsaktiviteter.

Vi går også i dialog med de samarbejdspartnere, der investerer på vores og dermed også dine vegne. Det kan bemærkes, at vores samarbejdspartnere og kapitalforvaltere også repræsenterer andre investorer globalt og derfor, overfor investeringsselskaberne, taler med en langt mere betydningsfuld stemme, end vi kan gøre alene. Derfor har vi et tæt samarbejde med engagement-specialisterne hos vores kapitalforvaltere, da vi ved, at en påvirkning af dem kan give et større fingeraftryk på påvirkningen af investeringsselskaberne.

Stemmeafgivelse er et centralt element i udøvelsen af Vellivs aktive ejerskab, og derfor afgiver vi stemmer på vores investeringsselskabers generalforsamlinger.

Generalforsamlingen er selskabernes øverste myndighed, og det er her, selskaberne formelt set aflægger rapportering over for deres ejere. Det er også på generalforsamlingen, at ejerne – dvs. investorerne – kan udtrykke deres bekymring eller fortsat opbakning til selskabets ledelse.

På generalforsamlingen vurderer vi, om selskabernes struktur og strategi understøtter en bæredygtig værdiskabelse f.eks. ved en passende aflønningspolitik, ledelsessammensætning, virksomhedskultur og implementering af risikosystemer samt kapitalstruktur og udbyttebetaling.

Vi stemmer som medejere af mange selskaber på generalforsamlinger mange steder i verden. På vores stemmeportal kan du se, hvor og hvordan vi udøver vores stemmerettigheder. 

Se stemmeportalen her

Figuren nedenfor viser, hvordan vi systematisk samarbejder med vores forvaltere og bruger tredjeparts analyser i relation til stemmeafgivelse. Stemmesæsonen starter typisk i 2. kvartal, og Vellivs interne forberedelse starter derfor i 1. kvartal. Den interne forberedelse går blandt andet ud på, at vi forholder os til, hvilke temaer, der skal ligge til grund for vores stemmeafgivelse, fx klima, menneskerettigheder og kønsdiversitet. Forvalterne investerer på Vellivs vegne og kender investeringscasen for hvert selskab indgående, men i forhold til stemmeafgivelse er det Vellivs egen vurdering, der er afgørende for alle stemmeinstruktioner.

I 2019 har Velliv stemt på 583 selskabers ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger og ca. 7.400 forskellige forslag. På 91 pct. af forslagene er der stemt for, mens der for 9 pct. af forslagene er stemt imod/blankt.