Investering giver 2 mio. børn rent drikkevand

Børn ved en vandkøler

Velliv investerer i ”Emission Reduction” obligationer udstedt af Verdensbanken, hvor Velliv med en investering på 162 millioner kroner var en nøgleinvestor. Her går investeringen til at udlevere 300.000 gratis vandrensere til 8.000 skoler og institutioner. Det gælder vuggestuer, børnehaver, skoler og gymnasier samt plejehjem, børnehjem, psykiatriske institutioner og institutioner for handikappede i Vietnam, som i dag ikke har adgang til rent drikkevand. 

Med vandrenserne fjernes 99,999% af bakterier og sikrer dermed rent drikkevand.

Det erstatter nødvendigheden for at koge vand over åben ild, hvilket betyder en stor del for klimaaftrykket, folkesundheden (også på grund af reduktionen i partikeludledningen) og CO2-udledning.

Faktisk forventes en samlet reduktion på 5.828.996 tons CO2 over en periode på 10 år. Derudover forhindrer vandrenserne skovrydning svarende til 3.000 hektar/30km2 årligt, hvilket forbedrer biodiversiteten.

Ligeledes betyder det, at der ikke længere skal indsamles brænde til at koge vand, at flere børn og kvinder sparer tid, som i stedet kan bruges på skole og uddannelse.