Sammen om et bedre klima

Selvom vi primært har mulighed for at påvirke CO2-udledningen via vores investeringer, gør vi også alt for at mindske belastningen fra vores egen virksomhed.

I 2021 har vi igen skærpet vores fokus på udledning af CO2 fra driften af vores virksomhed. Det betyder, at vi har udledt mindre og mindre CO2 de sidste tre år.

 

I 2021 udledte vi samlet set 13.149,5 tons CO2. Det er en reduktion på over 1.000 tons på blot to år.

Derudover er der tre parameter, som er indirekte udledninger fra driften i Velliv. Herunder indgår kantineindkøb, papir- og vandforbrug. Også her ser vi vores indsats bærer frugt i form af en samlet reduceret udledning af CO2.

  2019 2020 2021
Kantinekøb 251 172 160
Papirforbrug* 11 9 12
Vandforbrug 2 2 2

* Stigning i papirforbrug skyldes periodisering pga. anvendelse af fakturabaseret metode. Velliv har i 2021 et nyt arkivsystem i brug, der forventes at reducere papirforbruget betragteligt.

2,3 mio. stk. papir
I 2022 har vi mange ambitioner - én består af...
Med implementering af nyt system forventer vi at spare 80% af vores papirforbrug.
En ung mand bærer skrald ud til skraldespanden

Mere energi i hverdagen

På vores hovedkontor i Ballerup har vi etableret solceller på taget med forventningen om, at det vil reducere vores strømforbrug svarende til 6,5 CO2-udledning eller ét måneds strømforbrug. Samtidig undersøger vi i 2022, hvordan vi kan reducere vores energiforbrug yderligere.

Yderligere fortsætter vi vores fokus på madspild og affaldssortering, og hvordan tidligere indsatser kan forfines for fortsat at minimere  CO2-udledningen. Derudover forsøger vi konstant at optimere vores bygninger til en mere klimavenlig hverdag.

Læs mere

Her kan du se, hvordan Velliv handler ansvarligt i forhold til investeringer, miljø, samarbejder og meget mere.