Sammen om et bedre klima

Som pensionsselskab og langsigtet investor er tiltag for positiv forandring essentielle for, at vi kan skabe langsigtet værdi for kunderne og samfundet. Derfor har vi forpligtet os til at arbejde ambitiøst med klimatiltag, og derfor er vores klimamål godkendt af SBTi.

Det er vigtigt, at Vellivs arbejde på klimaområdet hviler på et fundament af anerkendte standarder og valid forskning. Science Based Targets initative (SBTi) er med til at skabe troværdighed og gennemsigtighed om vores mål, og om de indsatser det kræver at nå vores ambitioner.

SBTi er en globalt anerkendt standard, som sikrer videnskabelig validering af de tilsluttede virksomheders CO2e-reduktionsmål op imod målene i Parisaftalen.

Hvad betyder SBTi?
SBTi er en globalt, anerkendt standard, som sikrer videnskabelig validering af de tilsluttede virksomheders CO2e-reduktionsmål op imod målene i Parisaftalen.

 

Vellivs SBTi-mål
  • 100 % reduktion af CO2e-udledning i scope 1 og 2 i forhold til 2019. Det gælder direkte udledninger fra Vellivs egen drift og indirekte udledninger fra Vellivs indkøb af el og varme.
  • Vellivs indkøb af el og varme skal bestå af 100 % vedvarende energi i 2030 i forhold til 40% i 2019.
  • 72 % af Vellivs væsentlige leverandører skal have godkendte SBTi-mål senest i 2028.
  • CO2e-udledning fra Vellivs beboelses- og erhvervsejendomsinvesteringer skal reduceres med hhv. 59,2% og 73,4% pr. kvadratmeter i 2030 i forhold til 2019.
  • Af Vellivs samlede investeringer i børsnoterede aktier og virksomhedsobligationer skal hhv. 57,3% og 51,3% være investeret i virksomheder, som har fået godkendte SBTi-mål senest i 2028 i forhold til 2022.

Læs mere om Vellivs SBTi-mål her.

 

Business ambition logo, sort, grøn med hvid pil, farvehjul

Business ambition logo, sort, grøn med hvid pil, farvehjulSBT logo, Science based TargetsSBT logo, Science based Targets

Udledning inddeles i 3 scopes

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Direkte udledninger fra Vellivs egen drift. Indirekte udledninger fra Vellivs indkøb af el og varme.

Investeringer og leverandører i værdikæden.

Søren Husted, Erhvervsdirektør i Velliv, Portræt

Velliv arbejder mod samme mål som vores kunder

”Vellivs ambitioner om at skabe bæredygtig forandring er høje, og SBTi-godkendelsen kan betragtes som en kvalitetssikring af vores ambitiøse klimamålsætninger. SBTi-godkendelsen er en fordel som pensionsleverandør, da flere og flere kunder ligesom os har sat ambitiøse klimamål. Her indgår typisk mål om, at deres leverandører skal være SBTi-godkendte og at hele værdikæden arbejder i samme retning”, fortæller erhvervsdirektør i Velliv Søren Husted.

 

Vellivs ambitiøse klimamål kommer blandt andet til udtryk i driften af Velliv, gennem aktivt ejerskab i vores porteføljeselskaber og i samarbejdet med leverandører, hvor vi indgår i dialog om bl.a. at fastsætte målsætninger og transitionsplaner om CO2-reduktion i tråd med Parisaftalen.

Som en del af Vellivs klimaengagement deltog Velliv på FN’s klimatopmøde, COP28, hvor investeringsdirektør Anders Stensbøl fortalte om Vellivs tilgang til fossile virksomheders transitionsplaner og behovet for, at flere aktører går sammen om at investere i og accelerere den bæredygtige transformation. Hør mere i videoen herunder:

Anders Stensbøl, Investeringsdirektør i Velliv, bæredygtig investeringer, video
Afspil video