Du kan i øjeblikket ikke logge ind i vores digitale selvbetjeningsløsninger. Vi arbejder på at løse problemet og beklager ulejligheden.

Behandling af personoplysninger til direkte markedsføring

Her kan du læse om vores behandling af personoplysninger om dig, hvis du har sagt ja til at modtage markedsføring fra Velliv. Du kan også læse om vores behandling i Vellivs privatlivspolitik.

Velliv ønsker at give dig de mest relevante og de bedst mulige anbefalinger og nyheder. Det gør vi, fordi vi vil tage ansvar for din finansielle situation omkring liv og pension. Det skal være let og overskueligt at tilgå dine ordninger, og vi ønsker at give dig besked, når det kan være en fordel for dig at foretage justeringer – eller blot bekræfte dig i, at det ser fint ud.

Har du sagt ja til at modtage markedsføringsmateriale eller nyhedsbreve fra Velliv, anvender vi personoplysninger om dig, så vi kan sammenstille dem og målrette markedsføringen og henvendelserne præcist til dig

Hvorfor må vi anvende oplysninger om dig

Når vi behandler personoplysninger om dig, så kan dette ske, fordi vi har et lovligt behandlingsgrundlag til det. 
 
Du har givet samtykke efter markedsføringsloven til, at Velliv må kontakte dig med direkte markedsføring. Velliv behandler derfor oplysninger om dig til dette formål. De oplysninger, som vi behandler, er først og fremmest dine kontaktoplysninger, dvs. dit navn, e-mailadresse, adresse, telefonnummer, kundenummer og CPR-nummer.
 
Grundlaget for vores behandling af disse oplysninger er samtykke, da dit markedsføringssamtykke indebærer, at du har givet samtykke til, at oplysningerne om dig må behandles til dette formål.
 
Vi ønsker, at vores henvendelser er relevante for dig. Velliv behandler derfor personoplysninger om dig, information om dit engagement hos os og kontakthistorik til at målrette markedsføring over for dig, medmindre du har frabedt dig denne behandling. 
 
Du blev oplyst om en let adgang til at frabede dig, at vi foretager denne behandling, da du gav dit markedsføringssamtykke. Du har altid mulighed for at frabede dig denne behandling ved at sende en besked til Velliv via det link, som vises sammen med dit markedsføringssamtykke i Vellivs selvbetjeningsløsning, ligesom du til enhver tid har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen over for Velliv. Du kan fx sende en e-mail med din indsigelse til velliv.dk/kontakt.
 
Grundlaget for denne behandling af oplysninger om dig er, at behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesse i at foretage direkte markedsføring af relevans for dig.
 
I de andre afsnit kan du læse om, hvordan vi anvender oplysninger om dig til at målrette markedsføring, og hvilke oplysninger vi anvender.

Hvilke oplysninger anvender vi om dig til at målrette vores markedsføring

For at målrette markedsføring over for dig, behandler vi oplysninger om dit navn, adresse, kontaktoplysninger, fødselsdato, civilstand, køn, løn, kontakthistorik (møder, spørgsmål, ønsker, svar på spørgsmål/spørgeskemaer, anvendelse af Vellivs brugerflader), engagement hos os (fx din indbetaling, opsparing, risikoprofil, forsikringer og eventuelle andre produkter).
 
Derudover har vi også mulighed for at bruge data fra vores hjemmeside fx via cookies på vores lukkede platforme som Netpension, Mit Velliv og app og gennem klikadfærd i e-mails.

Her er nogle eksempler på, hvad vi bruger dine data til:
 • Du er flyttet og dine forhold har måske ændret sig. Vi sender dig information om, hvad du skal være opmærksom på.
 • Vi kan se, at du som kunde ofte bruger Netpension og Mit Velliv men ikke vores app. Vi vil fx sende dig en mail, der oplyser dig om vores app, og de muligheder du har for hurtigt og let at tilgå din ordning.
 • Du har over en længere periode klikket aktivt på historier om afkast eller måske tjekket det dagligt i vores app. Vi vil sørge for at sende dig relevant viden om afkast eller måske opfordre dig til at gennemføre investeringsguiden og invitere til et investeringsseminar.

Hvad vi ikke gør

Velliv anvender ikke følsomme personoplysninger om fx dit helbred til at kontakte dig med markedsføringsmateriale. Dit samtykke til markedsføring omfatter således ikke brug af personoplysninger om helbred og andre rent private forhold.

Dine personoplysninger videregives eller sælges ikke til andre parter til markedsføringsformål, fx vores samarbejdspartnere, medmindre du specifikt har anmodet om det eller har givet samtykke til det.

Dine personoplysninger vil blive slettet eller anonymiseret, når det ikke længere er nødvendigt for Velliv at behandle oplysningerne til markedsføringsmæssige formål eller til formål, der ikke er forenelige hermed.

Hvordan anvender vi oplysninger om dig

Vi bruger oplysningerne om dig til at foretage segmentering med henblik på at udvælge modtagere af markedsføring med et bestemt indhold. Herunder kan du se eksempler på udvalgte segmenter: fx alle der:

Segment eksempel 1

 • har en fripolice,
 • er over 45 år og har en Vækstpension,
 • har ikke en sundhedsforsikring

Segment eksempel 2

 • har pensionsopsparing større end 2 mio. kr.,
 • er over 50 år,
 • har en årsløn over 750.000 kr.

Segment eksempel 3

 • har en fripolice,
 • er under 35 år,
 • har en opsparing under 50.000 kr.

På den måde kan vi sørge for, at den markedsføring, som du modtager, er mere relevant for dig.

Vi bruger også data til at vurdere, om vi har services du med fordel kan benytte dig af, eller som andre som dig har haft glæde af at benytte.

Registrering af adfærd (Cookies, tracking mv.)

Har du givet dit samtykke hertil, så registrerer vi din adfærd på digitale kanaler, fx hvilke områder du læser om i mails, i app, Netpension, Mit Velliv og på hjemmesiden. 
 
Har du accepteret brug af cookies på vores digitale platforme, vil vi kunne anvende disse data til at målrette relevante nyheder, markedsføring og Gode Råd til dig. Du kan læse mere om, hvordan vi håndterer hvilke cookies her.

Cookies håndtering

Tilbagekaldelse af samtykke til markedsføring

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage i Vellivs selvbetjeningsløsning eller ved at sende en mail til velliv.dk/kontakt.
 
Hvis du tilbagekalder dit markedsføringssamtykke, vil Velliv ikke længere behandle oplysninger om dig med det formål at kontakte dig med direkte markedsføring.
 
Vi vil dog fortsat opbevare dokumentation for, at vores direkte markedsføring over for dig var i overensstemmelse med markedsføringsloven. Denne dokumentation vil vi opbevare i 2 år fra det tidspunkt, hvor vi sidst kontaktede dig med direkte markedsføring.

Har du spørgsmål

Du kan altid kontakte Velliv og anmode om indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, eller hvis du ønsker de personoplysninger, som vi behandler om dig, slettet eller berigtiget.
Du kan læse mere på vores hjemmeside om dine rettigheder og vores privatlivspolitik her.

Kontakt Velliv