Persondata og Markedsføring

Velliv ønsker at give dig de mest relevante og de bedst mulige anbefalinger og nyheder. Det gør vi, fordi vi vil tage ansvar for din finansielle situation omkring liv og pension. Det skal være let og overskueligt at tilgå dine ordninger, og vi ønsker at give dig besked, når det kan være en fordel for dig at foretage justeringer – eller blot bekræfte dig i, at det ser fint ud. Har du sagt ja til at modtage markedsføringsmateriale eller nyhedsbreve fra Velliv anvender vi personoplysninger om dig, så vi kan sammenstille dem, og målrette markedsføringen og henvendelserne præcis til dig.

Hvornår kan vi anvende oplysninger om dig

Når vi behandler personoplysninger om dig, så kan dette ske, når vi har en hjemmel til det. En hjemmel kan fx være et samtykke, men kan også være legitim interesse eller fordi det følger af den aftale vi har med dig. Vi kan fx registrere alder, køn, ægtefællestatus mv. for at kunne orientere dig om relevante nyheder der har betydning for de ydelser vi leverer til dig som kunde, fordi vi har en legitim  interesse.

For at kunne sende dig information, der er mest relevant for dig, benytter Velliv derfor personoplysninger om dig, information om dit engagement hos os og kontakthistorik. Har du sagt ja til at modtage markedsføringsmateriale eller nyhedsbreve fra Velliv, så kan vi sammenstille oplysninger (se hvilke under afsnittet ”hvilke oplysninger anvender vi om dig”), og målrette markedsføringen og henvendelserne præcis til dig.

Hvilke oplysninger anvender vi om dig

Navn, kontaktoplysninger, fødselsdato, løn, kontakthistorik (møder, spørgsmål, ønsker, svar på spørgsmål/spørgeskemaer), engagement hos os (fx din indbetaling, opsparing, risikoprofil, forsikringer og eventuelle andre produkter), skatteoplysninger, civilstand, familieforhold (ægtefælle/samlever/børn), demografiske forhold, din adfærd på digitale kanaler (fx hvilke mails du åbner og hvilke områder du læser om i mails, i app, Netpension, Mit Velliv og på hjemmesiden,), købte eller offentligt tilgængelige data fra bl.a. Danmarks Statistik, BBR, CVR (fx adresseskift/boligændringer) og sociale media.

Registrering af adfærd (Cookies, tracking mv.)

Har du accepteret brug af cookies på vores digitale platforme vil vi kunne anvende disse data til at målrette relevante nyheder, markedsføring og Gode Råd til dig. Du kan læse mere om hvordan vi håndterer hvilke cookies her.

Cookies håndtering

Hvilke kilder

Vi bruger data vi har om dig i kraft af vores kundeforhold. Vi bruger data fra vores hjemmeside fx via cookies, på vores lukkede platforme som Netpension, Mit Velliv og app og gennem klikadfærd i e-mails. Vi bruger også data fra offentlige tilgængelige registre som CPR-, CVR- og BBR-registeret.

I nogle tilfælde vil vi også bruge data, som vi køber fra eksterne kilder. Det kan være sociale medier som Facebook men også udbydere, der tilbyder markedsbaserede analyser af kundesegmenter på fx geografi.

Her er nogle eksempler på hvad vi bruger dine data til:

  • Du er flyttet og dine forhold har måske ændret sig. Vi sender dig information om, hvad du skal være opmærksom på.
  • Vi kan se, at du som kunde ofte bruger Netpension og Mit Velliv men ikke vores app. Vi vil fx sende dig en mail, der oplyser dig om vores app og de muligheder du har for hurtigt og let at tilgå din ordning.
  • Du har over en længere periode klikket aktivt på historier om afkast, eller måske tjekket det dagligt i vores app. Vi vil sørge for at sende dig relevant viden om afkast eller måske invitere til et investeringsseminar.

Hvad vi ikke gør

Velliv anvender ikke dine følsomme personoplysninger om f.eks. dit helbred til at kontakte dig med markedsføringsmateriale. Dit samtykke til markedsføring omfatter således ikke brug af personoplysninger om helbreds- og andre rent private forhold.

Dine personoplysninger videregives eller sælges ikke til andre parter til markedsføringsformål, fx vores samarbejdspartnere, medmindre du specifikt har anmodet om det eller har givet samtykke til det.

Dine personoplysninger vil blive slettet eller anonymiseret, når det ikke længere er nødvendigt for Velliv at behandle oplysningerne til markedsføringsmæssige formål, eller til formål der ikke er forenelige hermed.

Generelt

Du kan altid kontakte Velliv og anmode om indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, eller hvis du ønsker de personoplysninger, som vi behandler om dig, slettet eller berigtiget.

Tilbagekaldelse af samtykke til markedsføring

Hvis behandling af dine oplysninger sker på baggrund af et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte Velliv, f.eks. via de henvendelser vi sender til dig, Vellivs App, på telefon 70 30 99 99, via vores kontaktformular, eller adresse Lautrupvang 10, 2750 Ballerup.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil Velliv fremadrettet stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi har ret til at behandle og gemme dine personoplysninger på et andet grundlag end dit samtykke.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra tidspunktet for tilbagetrækningen.

Har du spørgsmål

Du kan læse mere på vores hjemmeside om dine rettigheder og vores persondatapolitik. 

Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine oplysninger, eller det der står foroven, eller ønsker du at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du henvende til dig til Velliv. Du kan også indbringe en klage til Datatilsynet. Du finder oplysninger om Datatilsynets klagevejledning her.

Kontakt Velliv