Udbetaling via NemKonto

Vi udbetaler via NemKonto. Det er nu ikke længere nødvendigt løbende at indhente og opdatere dine kontooplysninger, da de opdaterede oplysninger allerede findes i NemKonto-systemet. Du vil ikke længere skulle huske at fortælle os, hvis du får nyt NemKonto-nummer.

Dette betyder, at der sker en udveksling af dit NemKonto-nummer og CPR-nr. eller firmaets cvr.nr. mellem Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige, som hjælper os med at formidle udbetalingen til dig på baggrund af oplysningerne i NemKonto-systemet.  Derfor skal vi ifølge Persondataloven oplyse dig om følgende:

  • Digitaliseringsstyrelsen har som dataansvarlig ansvaret for oprettelsen og driften af NemKonto-systemet, og har overdraget databehandlingsopgaven til virksomheden KMD A/S.
  • Når Velliv A/S sender en udbetalingsmeddelelse og dit CPR-nr. via Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige, til KMD A/S, bruges dit CPR-nr. udelukkende til at identificere dit NemKonto-nummer, hvorefter betalingen gennemføres.
  • Du kan, i overensstemmelse med persondatalovens regler, til enhver tid få nærmere information om de aktuelle registreringer af dine personoplysninger via NemKonto support på 44 60 63 68 eller vi mail på support@nemkonto.dk. Du kan også se og rette dine oplysninger på www.nemkonto.dk. Hvis du er utilfreds med Velliv behandling af oplysninger om dig, kan du klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K