Selskabsmeddelelser

Nedenfor fremgår den kommunikation, Velliv har haft til investorerne via Nasdaq.

Vælg område
Dagsorden for ordinær generalforsamling - 2019
Bilag 1 Årsrapport
Bilag 2 Politik for aflønning
Bilag 3 Vedtægter i track changes
Morten Møller indtræder i direktionen for Velliv 1. marts 2019
Regnskabsmeddelelse fra Velliv 2018.pdf
Annual Report 2018 for Velliv.pdf
Velliv Finanskalender 2019
Regnskabsmeddelelse fra Velliv januar - september 2018
Beslutning EGF 13.09.2018
Dagsorden og indkaldelse til EGF 13.09.2018.pdf
Bilag A - Vedtægter for Nordea Liv Pension 13. september 2018_ændringsmarkeret.pdf
Regnskabsmeddelelse fra Nordea Liv og Pension 1. halvår 2018
Halvårsrapport 2018H1 Nordea Liv Pension.pdf
Nordea Liv & Pension Opdateret finanskalender 2018
Nordea Liv & Pension skifter navn
Finanskalender for Nordea Liv & Pension
Prospekt for kapitalbeviser Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab