Vilkår for brug af velliv.dk

Læs nedenstående vilkår omhyggeligt, før du benytter dig af Velliv.dk ("Hjemmesiden").

Ved at gå ind på Hjemmesiden accepterer du og er bundet af vilkårene nedenfor. Enkelte dokumenter og dele af Hjemmesiden kan være underlagt særlige vilkår og betingelser, som vil gælde ud over dem, der er nævnt her.

Hjemmesiden indeholder tjenesteydelser, der udbydes af Velliv, livsforsikringselskab. I denne sammenhæng omtales alle disse selskaber som tjenesteydere.

Indholdet af Hjemmesiden og tilknyttede tjenesteydelser stilles til rådighed, således som de er og forefindes. Tjenesteyderen giver ingen garanti vedrørende Hjemmesiden eller indholdet heraf. Tjenesteyderen forbeholder sig ret til til enhver tid at opdatere Hjemmesiden og ophøre med at give adgang til Hjemmesiden. Tjenesteyderen er ikke ansvarlig for omkostninger, tab eller skader, der måtte opstå som følge af brug af Hjemmesiden, uanset om tjenesteyderen eller en repræsentant for denne havde været vidende om en fejl i tjenesteydelsen.

1. Informationer om tjenesteyderen

Den primære tjenesteyder er:

Navn
Hjemsted
Adresse
Cvr-nr.
Telefon
Tilsynsmyndighed

 

Velliv Pension, livsforsikring A/S
Ballerup
Lautrupvang 10, 2750 Ballerup
24260577
70 33 99 99
Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø

 

 

2. Øvrige tjenesteydere

Hjemmesiden kan også indeholde tjenesteydelser udbudt af eksterne selskaber, fx:
Nordea Invest
Fundcollect

Informationer vedrørende de øvrige tjenesteydere findes i aftalerne vedrørende tjenesteydelserne eller andet materiale offentliggjort af tjenesteyderne.

3. Begrænsninger i brugen af Hjemmesiden og for indgåelse af bindende aftaler

Hjemmesiden og oplysningerne indeholdt heri er kun rettet mod Danmark, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller meddelt. Oplysningerne på Hjemmesiden skal ikke opfattes som rådgivning eller en opfordring til at købe eller sælge eller en anbefaling fra nogen af tjenesteyderne, medmindre andet udtrykkeligt er angivet af Velliv. Det samme gælder for alle jurisdiktioner, hvor det ifølge loven ikke er tilladt at afgive tilbud eller komme med anbefalinger eller yde rådgivning.

Indholdet af Hjemmesiden skal ikke betragtes som et bindende tilbud fra afgiveren af oplysningerne, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i forbindelse med oplysningerne. Oplysningerne på Hjemmesiden udgør ikke et tilbud om at købe eller sælge værdipapirer eller andre finansielle instrumenter eller et råd eller en anbefaling om at indgå sådanne aftaler. Juridisk bindende aftaler med et selskab i Velliv indgås altid på grundlag af en særskilt indgået aftale.

Velliv kan på Hjemmesiden yde rådgivning vedrørende investeringer og skattemæssige forhold. Velliv er ikke ansvarlig for eventuelle tab eller skader eller handlinger, som følger af en sådan rådgivning.

4. Informationer afgivet af tredjemand

De links, der er tilgængelige via Hjemmesiden, er kun til brugerens orientering. Tjenesteyderen er ikke ansvarlig for materiale produceret eller på anden måde gjort tilgængeligt af tredjemand, uanset om der kan opnås adgang til dette materiale via et link på Hjemmesiden. Sådanne tredjemænd skal på deres egne hjemmesider give de af loven påkrævede informationer om sig selv, og tjenesteyderen er ikke ansvarlig for eventuelt manglende eller utilstrækkelige informationer.

5. E-mail via internettet

Brugerne af Hjemmesiden gøres opmærksom på, at fortroligheden af ikke-krypterede e-mail-beskeder sendt via eksterne netværk ikke kan garanteres. Brugerne bør ikke sende personlige data eller andre fortrolige oplysninger til Velliv via ikke-krypterede e-mails. Velliv eller andre tjenesteydere er ikke forpligtede til at udføre ordrer eller instruktioner afgivet via ekstern e-mail. Velliv er berettiget til på kundens anmodning at afgive generelle oplysninger via e-mail til den af kunden oplyste e-mail-adresse. Velliv er ikke ansvarlig for tab eller skader som følge af bortkomst af eller ændringer i sådanne beskeder.

6. Ophavsret og varemærker

Selskaber i Velliv eller - hvis udtrykkeligt angivet - tredjemand har ejendomsretten, ophavsretten og alle andre immaterielle rettigheder til Hjemmesiden. Alle rettigheder forbeholdes i alle lande. Offentliggørelse, gengivelse, overførelse eller lagring af indholdet af Hjemmesiden, helt eller delvist, er ikke tilladt, medmindre indehaveren af ejendomsretten, ophavsretten eller de immaterielle rettigheder har givet tilladelse hertil. Forbudet gælder ikke for lagring på en computer eller udskrift til eget brug. Materialet må citeres i henhold til gældende lovgivning. I disse tilfælde skal kilden altid oplyses. Varemærker eller logoer vist på Hjemmesiden må imidlertid ikke gengives, offentliggøres eller distribueres uden Vellivs skriftlige tilladelse.

7. Information om behandling af personoplysninge

Personoplysninger, som indtastes i forbindelse med udfyldelse af formularer mv. på Hjemmesiden (fx ansøgninger mv.) eller tilknyttede tjenesteydelser, eller som i øvrigt registreres i forbindelse hermed, behandles af Velliv i overensstemmelse med Vellivs Generelle vilkår.

Velliv kan endvidere foretage automatisk registrering af IP-adresser og brugerens anvendelse af Hjemmesiden til fx statistiske formål.

Du kan læse mere om behandling af persondata her

8. Gældende lovgivning

Ovenstående vilkår og betingelser er underlagt dansk lovgivning, og evt. tvister, som udspringer af indholdet af Hjemmesiden eller tjenesteydelser udbudt herpå, skal behandles ved danske domstole.

9. Important information for US Persons

The offering, sale and/or distribution of many of the products or services described on this website are not intended to any US Persons. If you intend to obtain any product or service from Velliv that is described on this web site, you must first inform Velliv whether you are a US Person.

This website and its respective contents do not constitute an offer or invitation to purchase or subscribe for any securities or a solicitation of any offer to sell any securities to US Persons. Any brokerage and investment advisory services described herein are not intended for US Persons. Furthermore, any solicitation on this web site of banking services (including accepting and/or soliciting deposits), insurance services, mortgage and/or consumer lending services or credit card services is not intended for US Persons, who are physically in the US.

“US Persons” are generally defined as a natural person, residing in the United States or any entity organized or incorporated under the laws of the United States. US Citizens living abroad may also be deemed “US Persons” under certain rules.

Velliv does not accept any liability whatsoever for any loss howsoever arising from any use of this website or its respective contents or otherwise arising in connection therewith. Velliv cannot be held responsible for any damages or losses that occur from transactions and/or services in violation of the relevant rules of the purchaser’s home jurisdiction.