Vores forpligtigelser

Indsats for korrekte udbetalinger og revisionsudvalg

Indsats for korrekte udbetalinger

I Velliv ønsker vi at være en troværdig og pålidelig samarbejdspartner for vores kunder, mens de sparer op, og når de får udbetalinger fra os. På den måde kan vi være med til at skabe økonomisk tryghed for den enkelte, når arbejdslivet ophører på grund af alder, sygdom eller dødsfald.

Vores udbetalinger skal være rigtige

Vores kunder og vi har en fælles interesse i, at vi udbetaler de rigtige beløb, da forkerte udbetalinger til enkelte kan ramme de øvrige kunder i form af fx højere pris på forsikringerne.

Vi gør naturligvis alt, for at vores kunder skal være tilfredse med betjening og vilkår i Velliv. Vi er meget omhyggelige i vores sagsbehandling, så vi sikrer, at de udbetalinger, vi foretager, er rigtige.

Hvis du alligevel er uenig i vores vurdering af en sag, er det vigtigt for os, at vi får rettet evt. fejl og lærer af dem. Derfor har vi har udpeget en særlig klageansvarlig og givet klagebehandlingen høj prioritet i Velliv. Læs mere her om, hvordan vi arbejder med klager.

I nogle tilfælde kan der opstå tvivl, om grundlaget for en udbetaling er det rigtige. Det kan fx ske, hvis vi får en henvendelse om, at en kunde ikke er så syg, som vedkommende har oplyst til os. Det sker heldigvis ikke tit, men vi er selvfølgelig nødt til at få det afklaret.

Afklaringen sker ved, at vi gennemgår sagen på ny. Vi vil nogle gange bede om yderligere lægeoplysninger eller lignende. I sjældne tilfælde kan vi være nødt til at indsamle informationer fra offentlig tilgængelige kilder på internettet eller foretage observation af kunden for at få indtryk af, om fx kundens fysiske formåen svarer til det oplyste. Observation sker kun for at sikre en faktuelt korrekt og objektiv belysning af sagen - og naturligvis altid inden for rammerne af lovgivningen og pensions- og forsikringsbranchens etiske kodeks. Det kan fx være lovgivningens krav til brug af foto- og videoudstyr.

Vi orienterer selvfølgelig altid kunden om de eventuelle undersøgelser, vi har foretaget.

Revisionsudvalg

Bestyrelsen for Velliv har nedsat et revisionsudvalg i henhold til revisorlovens §31.

I Velliv består revisionsudvalget af et udsnit af bestyrelsen. Udvalget opfylder krav vedrørende kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision.

Revisionsudvalget består af Karsten Sivebæk Knudsen (formand) og Leif F. Larsen.