Afkast HøjrentePension

Kontorenten er pt. 0 pct. p.a. og renten af DinKapital er pt. 5 pct. p.a

Kontorente

Læs mere om rentegruppe

Kontorente før skat i procent

2020 til og med marts

1,20**

2019

1,56**

2018

2,77**

2017

3,10**

2016 

2,46 

2015

2,00 

** Inkl. DinKapital

Hvis du er i tvivl om, hvilken rentegruppe din pensionsordning er placeret i, kan du se det på Netpension