Afkast HøjrentePension

Nuværende kontorente 1,0 pct. p.a. (fra 1. oktober 2019). Renten af DinKapital forventes at være 5 pct. p.a. i 2019.

Kontorente

Læs mere om rentegruppe

Kontorente før skat i procent

2019 (forventet gennemsnitlig kontorente)

1,56**

2018

2,77**

2017

3,10**

2016 

2,46 

2015

2,00 

** Inkl. DinKapital

Hvis du er i tvivl om, hvilken rentegruppe din pensionsordning er placeret i, kan du se det på Netpension