Kontorente

Nuværende kontorente

Læs mere om rentegrupper

  Rentegruppe G0* Rentegruppe G1 Rentegruppe G2-4
2024 - 0,00 1,00
2023 - 0,00 1,00
2022 - 0,83 1,00
2021 - 0,50 0,50
2020 - 0,25 0,25
 2019 - 1,38 2,13
2018 - 2,66 2,50
2017 3,00 2,75 2,50
 2016  2,46 2,00 2,00 
 2015 2,00  2,00 2,00 
 2014 1,85 1,85 
 2013 1,80 1,80 
 2012 1,80 1,80 
 2011 3,36 3,36 
 2010 3,54 3,54 
 2009 2,20 2,20 
 2008 7,00 7,00 
 2007 6,30 6,30 
 2006 5,18 5,18 
 2005 5,10 5,10 
 2004 5,10 5,10 
 2003 5,10 5,10 

 

 

*Rentegruppe 0 blev etableret pr. 1. januar 2015 og sammenlagt med rentegruppe 1 pr. 1. juli 2017

Hvis du er i tvivl om, hvilken rentegruppe din pensionsordning er placeret i, kan du se det på Mit Velliv / Netpension

Ordforklaring

Med gennemsnitsrenteproduktet får din pension en stabil rente gennem hele opsparingsperioden. Renten bliver fastsat af Velliv og bygger på de afkast, vi har opnået i årene, der er gået, buffernes størrelse og over- og underskud fra forsikringsdækningerne.

Årets investeringsafkast (kundemidler) brutto

Dette er årets bruttoinvesteringsafkast af alle de kundemidler, der er investeret i gennemsnitsrenteproduktet. Kundemidler er alle de opsparede beløb, som Velliv har i gennemsnitsrentemiljøet.

Omkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed

Omkostningerne dækker handelsomkostninger, investeringspleje og betaling til danske og udenlandske investeringsforvaltere, som vi investerer hos.

Årets investeringsafkast (kundemidler)

Dette er årets nettoafkast af alle de kundemidler der er investeret i gennemsnitsrenteproduktet.

Pensionsafkastskat

Pensionsafkastskat betales af det afkast, kundemidlerne optjener og afregnes hvert år. Skatten videresendes til staten.

Overførsel til/fra kollektivt bonuspotentiale mv.

Det kollektive bonuspotentiale er buffer for de kundemidler, der er investeret i gennemsnitsrenteproduktet. Ved hjælp fra bufferne udligner Velliv hvert år de gode eller dårlige afkast, så kunderne får en stabil kontorente gennem hele pensionens levetid. I bufferne indgår en række andre parametre fx, omkostnings- og risikoresultater.

Risikoforrentning

Risikoforrentningen er den forrentning som Vellivs ejere får for at stille egenkapital til rådighed.

Omkostnings- og risikoresultatet

Omkostningsresultatet er det over- eller underskud, der opstår, når vi gør omkostningerne med at administrere pensionsordningerne op. Beløbet udlignes via bufferne. Det samme gælder over- eller underskud på risikoresultatet. Her opstår differencen, hvis der er flere eller færre, der gør brug af forsikringsdækningerne ved sygdom eller død, end vi har forudset.