DinKapital, dit valg

Du vælger selv om du vil tilknytte DinKapital.

Hvis du vælger DinKapital, går 5 pct. af alle indbetalinger til DinKapital. Det gælder både løbende indbetalinger, engangsindskud og overførsler fra andre pensionsordninger.

Ordningen gælder for dig, der har din pensionsopsparing placeret i VækstPension, LinkPension eller HøjrentePension.

Fordele ved DinKapital

 • Stabil og attraktiv rente

  Renten på DinKapital justeres løbende, så den mindst svarer til renteniveauet for tilsvarende sikre lån. Siden lanceringen af DinKapital i 2017 har renten ligget i niveauet 4 – 5,50%. Du kan se den gældende rente på denne side.

 • Lav risiko

  Når man indbetaler til DinKapital, er det til lav risiko. Lignende kapital har aldrig givet tab i Danmark.

 • Ingen investeringsomkostninger

  ÅOP på 0 pct. af denne del af din opsparing.

Ulemper ved DinKapital

 • Din opsparing i DinKapital er bundet

  Den del af din opsparing, som er investeret i DinKapital, kan først udbetales, når du går på pension eller flytter din opsparing fra Velliv. Hvis du har valgt DinKapital, kan du ikke fortryde det allerede indbetalte. Hvis du giver os besked, kan du stoppe med at indbetale yderligere til DinKapital.

 • Din opsparing i DinKapital kan tabes

  DinKapital står som sikkerhed for din og de øvrige kunders pensionsopsparing. DinKapital indgår således i Vellivs basiskapital som såkaldt ”efterstillet kapital”.

  Det betyder, at DinKapital først skal dække et eventuelt tab, hvis både det kollektive bonuspotentiale og Vellivs egenkapital er tabt. Det er aldrig sket i selskabets over 100-årige historie.

Stabil og attraktiv rente

Renten i 2024

Den månedlige rente gennem året fremgår af tabellerne herunder.

Januar Februar Marts April Maj Juni
4,50% 4,50% 5,00% 4,50% 4,50% 4,50%
Juli August September Oktober November December
4,50%          

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023*

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 4,00% 4,00% 5,25%

Renten på DinKapital justeres løbende, så den mindst svarer til renteniveauet for tilsvarende sikre lån. Du kan læse mere om rentefastsættelsen her.

* Renterne for 2023 er genberegnet ultimo 2023. Se de månedlige renter i 2023 her.

Attraktiv investering med lav risiko

Fem procent af dine indbetalinger til opsparing på VækstPension, LinkPension eller HøjrentePension kan investeres i DinKapital, hvor du får et attraktivt og stabilt afkast med lav risiko. DinKapital indgår i Vellivs basiskapital og står derfor som sikkerhed for din og de øvrige kunders opsparing.  

Høj sikkerhed
Teknisk set indgår DinKapital i Vellivs basiskapital som såkaldt ”efterstillet kapital”. Det betyder, at før DinKapital skal dække et eventuelt tab, skal Velliv tabe hele det kollektive bonuspotentiale, hvilket aldrig er sket. Derudover skal Velliv tabe hele sin egenkapital, hvilket ikke er sket i selskabets over 100-årige historie, og det er aldrig sket for et dansk livsforsikringsselskab.

Omkostninger

For DinKapital er ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) for investeringsomkostningerne altid 0 pct.

Du betaler dog direkte omkostninger for administrationen af din pensionsordning. 

Din samlede ÅOP afhænger blandt andet af din opsparing, og hvordan din aftale er sammensat.

Du kan se dine samlede omkostninger opgjort i ÅOK (Årlige Omkostninger i Kroner) og ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) i Netpension.

Netpension

Forsikringsbetingelser

Du kan se de almindelige forsikringsbetingelser for DinKapital her.

Forsikringsbetingelser for DinKapital

Formålet med denne side er at give dig et overblik

Informationen er generel og derfor ikke fyldestgørende. Kontakt os for personlig rådgivning med udgangspunkt i din individuelle situation.